Zdrowie

Wynagrodzenie i zasiłek wypłacany podczas kwarantanny.

Często zastanawiałeś się, ile potrącają Ci z wynagrodzenia podczas przebywanej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych. Komu należy się zasiłek. Jakie świadczenia możesz uzyskać i jak udokumentować to, że jesteś na kwarantannie? Warto zapoznać się z poniższymi procedurami, aby być świadomym na przyszłość.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynagrodzenie-oraz-zasilek-za-czas-kwarantanny

Przepisy prawne, które dotyczą kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.02.2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji, lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000351) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.02.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000367).

Oczywiście w sytuacji, gdy dana osoba przebywająca na kwarantannie, lub w izolacji domowej, czuje się na tyle dobrze i ma możliwość wykonywania pracy w domu, nie musi korzystać z zasiłku, ponieważ zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

Obecnie izolacja domowa lub kwarantanna nakładana jest przez Państwową Instytucję Sanitarną, która trwa 10 dni od uzyskania pozytywnego wyniku testu. W przypadku wystąpienia objawów lekarz może wydłużyć czas do 13 dni, pod warunkiem, że te ostatnie 3 dni będą bezobjawowe. Osoby o słabszej odporności z powodu chorób przewlekłych mogą mieć izolacje wydłużoną do 20 dni.

Jeżeli w tym czasie osoba nie może wykonywać swojej pracy, otrzyma wypłatę z zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia będąc zatrudniona na umowę o pracę, lub na umowę zlecenie, pod warunkiem, że były odprowadzane od nich składki ZUS. Oczywiście zasiłek należy się również osobą, które prowadzą swoją działalność gospodarczą.

Pamiętaj! Zawiadom swojego pracodawcę o przebywaniu na kwarantannie lub izolacji.

Wynagrodzenie chorobowe za czas kwarantanny i izolacji domowej

Należności chorobowe za czas obowiązkowej kwarantanny lub izolacji domowej przysługują na ogólnych zasadach.

Wynagrodzenie chorobowego w wysokości 80% podstawy jego wymiaru, chyba że obowiązujące przepisy prawa pracy u danego pracodawcy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Zatrudniony ma prawo za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do: 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – w przypadku pracownika, który co najmniej w poprzednim roku kalendarzowym ukończył 50-ty rok życia.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w wysokości 80% podstawy jego wymiaru, począwszy od 34, lub 15 dnia (w przypadku pracowników 50+) niezdolności do pracy.

80% z pensji wyliczana jest na tej samej podstawie co każde zwolnienie chorobowe. Za podstawę uznaje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku gdy pracownik jest ubezpieczony przez krótszy czas, pod uwagę są brane ostatnie pełne miesiące odprowadzania składek.

Wynagrodzenie a kwarantanna innych domowników

Co w przypadku nałożenia kwarantanny lub izolacji domowej na pozostałe osoby mieszkające z pracownikiem. Co wtedy może zrobić pracownik?

Gdy Państwowa Inspekcja Sanitarna nałoży kwarantannę na dziecko, musi się znaleźć opiekun, który będzie się nim zajmował w domu. W takiej sytuacji rodzic może skorzystać z przerwy w pracy na zasadach zasiłku opiekuńczego. Zasiłek na dziecko może być wypłacany:

  • na zasadach ogólnych, co wiąże się z wykorzystaniem części z 60 dni przyznanych rodzicom na chore dziecko do 14. roku życia;
  • w związku z decyzją rządu w sprawie COVID-19 o zamknięciu placówek szkolnych. W tym wypadku rodzic nie wykorzystuje puli standardowych 60 dni na chore dziecko.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko zależy od ustaleń rządu i jest przeznaczony tylko do czasu otwarcia szkół.

Jeśli jeden z domowników przebywa na kwarantannie, to pozostali mieszkańcy również znajdą się na liście osób objętych zakazem opuszczania domu. W związku z tym również oni mogą się ubiegać o wypłatę chorobowego za kwarantannę. Należy pamiętać, że izolacja osoby przebywającej z zakażonym wynosi o 7 dni dłużej niż kwarantanna domownika.

O wszelkich zmianach możesz dowiedzieć się na stronie www.gov.pl.

Bibliografia:

1. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynagrodzenie-oraz-zasilek-za-czas-kwarantanny

2. https://www.pit.pl/aktualnosci/swiadczenia-podczas-izolacji-i-kwarantanny-w-czasie-iii-fali-covid-19-1005301

3. https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

4. https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/kwarantanna-a-wynagrodzenie-wszystko-co-musisz-wiedziec-o-wynagrodzeniu-za-czas-kwarantanny/#wynagrodzenie-na-kwarantannie-czy-zawsze-przysluguje

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button