Psychologia

Psychika człowieka dotyczy wszelkich procesów myślowych człowieka, w których skład wchodzą między innymi emocje, intelekt, czy procesy poznawcze i motywacyjne. Ludzka psychika jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na komfort życia, ale też i poziom zdrowia. Musimy więc prawidłowo o nią dbać i zabiegać o stałe wzmacnianie komfortu psychicznego.

Back to top button