PsychologiaZdrowie

Nerwica natręctw

Nerwica natręctw, znana również jako zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD), to rodzaj zaburzenia lękowego, charakteryzującego się występowaniem nawracających obsesyjnych myśli i/lub kompulsywnych zachowań. Osoby z nerwicą natręctw często doświadczają silnych i niepożądanych myśli (obsesji) oraz odczuwają nieodpartą potrzebę wykonania określonych działań (kompulsje), aby złagodzić swoje lęki.

Obsesje są natrętnymi myślami, obrazami lub impulsami, które są powtarzające się, niepożądane i często nieodpowiednie. Mogą one dotyczyć różnych tematów, takich jak obawy o czystość, symetrię, bezpieczeństwo, religię, seksualność itp. Osoba z OCD ma mało kontroli nad tymi obsesjami i często odczuwa niepokój lub lęk z nimi związany.

Kompulsje są powtarzającymi się działaniami lub rytuałami, których celem jest złagodzenie lęku lub niepokoju wywołanego obsesjami. Mogą to być na przykład mycie rąk, sprawdzanie, porządkowanie, powtarzanie czynności itp. Kompulsje dają tymczasowe uczucie ulgi, ale nie eliminują obsesji na dłuższą metę.

Nerwica natręctw może mieć wpływ na funkcjonowanie codzienne, relacje społeczne i jakość życia. Jeśli masz podejrzenia, że cierpisz na nerwicę natręctw, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą od zdrowia psychicznego. Profesjonalny diagnostyką może postawić dokładną diagnozę na podstawie analizy objawów i historii choroby.

Leczenie nerwicy natręctw zwykle obejmuje kombinację terapii psychologicznej i farmakoterapii. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest uznawana za skuteczną w leczeniu OCD. Może ona pomóc w identyfikacji myśli obsesyjnych, zmniejszeniu lęku i nauczeniu strategii radzenia sobie z obsesjami i kompulsjami. Czasami stosuje się również leki, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), które mogą pomóc w regulacji nastroju i zmniejszeniu nasilenia objawów.

Ważne jest uzyskanie odpowiedniego wsparcia od profesjonalistów zdrowia psychicznego, którzy mogą pomóc Ci w zarządzaniu nerwicą natręctw i dostosowaniu leczenia do Twoich indywidualnych potrzeb.

Nerwica natręctw – rodzaje

Nerwica natręctw (OCD) może manifestować się na różne sposoby, a objawy mogą mieć różny charakter. Poniżej przedstawiam kilka głównych rodzajów nerwicy natręctw:

 1. Obsesje czystości i kontaminacji: Osoby z tą formą OCD mają obsesje związane z bakteriami, wirusami, substancjami toksycznymi lub innymi czynnikami, które mogą spowodować zakażenie lub chorobę. Często towarzyszą im kompulsje dotyczące nadmiernego mycia rąk, unikania kontaktu z potencjalnie zanieczyszczonymi przedmiotami czy dezynfekowania otoczenia.
 2. Obsesje symetryczności i porządku: W tym przypadku osoby z OCD odczuwają obsesje dotyczące idealnej symetrii, równowagi lub porządku. Mogą mieć natrętne myśli o niesymetrycznych przedmiotach lub konieczności ustawiania rzeczy w określony sposób. Kompulsje obejmują przestawianie przedmiotów, wykonywanie działań w równych seriach lub dokładne uporządkowanie rzeczy.
 3. Obsesje dotyczące bezpieczeństwa: Ta forma OCD charakteryzuje się obsesjami dotyczącymi niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić dla siebie lub dla innych osób. Osoby z tym rodzajem nerwicy natręctw mogą mieć natrętne myśli o możliwości wypadków, pożarów, złego zamiaru lub innych potencjalnych zagrożeniach. Kompulsje obejmują sprawdzanie zamków, sprawdzanie, czy wszystko jest wyłączone, lub unikanie sytuacji, które wywołują lęk.
 4. Obsesje religijne lub moralne: Osoby z tym rodzajem OCD doświadczają obsesji związanych z wiarą religijną, moralnością lub etyką. Mogą mieć natrętne myśli o bluźnierstwie, popełnieniu czegoś niemoralnego lub zanieczyszczeniu swojej duszy. Kompulsje mogą obejmować modlitwy, rytuały religijne lub unikanie sytuacji, które wywołują wątpliwości moralne.

Warto zauważyć, że OCD może się różnić w przebiegu i kombinować różne obsesje i kompulsje. Często również występuje współwystępowanie z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, lęki czy zaburzenia odżywiania.

W przypadku podejrzenia, że masz OCD, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą od zdrowia psychicznego, którzy będą mogli dokładnie ocenić Twoje objawy i dostosować odpowiednie leczenie lub terapię psychologiczną.

Nerwica natręctw u dzieci

Nerwica natręctw (OCD) może występować również u dzieci. Chociaż objawy mogą się różnić, to podobnie jak u dorosłych, dzieci z OCD doświadczają natrętnych myśli (obsesji) i wykazują kompulsje, czyli powtarzające się zachowania lub rytuały. Objawy mogą mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w różnych obszarach życia, takich jak szkoła, relacje z rówieśnikami i codzienne czynności.

Objawy nerwicy natręctw u dzieci mogą mieć różne formy. Oto kilka przykładów:

 1. Obawy dotyczące brudu i zanieczyszczenia: Dzieci mogą mieć silny lęk przed brudem, zarazkami lub zakażeniami. Mogą unikać dotykania pewnych przedmiotów, jak klamki, czy myć ręce wielokrotnie w ciągu dnia.
 2. Obsesje dotyczące symetrii i porządku: Niektóre dzieci z OCD mogą czuć potrzebę utrzymania symetrii, np. ustawianie zabawek w odpowiedniej kolejności, by wszystko było “dopasowane”. Mogą również czuć się zaniepokojone, jeśli niektóre przedmioty są w nieodpowiednim miejscu.
 3. Natrętne myśli: Dzieci mogą mieć natrętne myśli, które są niepożądane i nieodpowiednie, takie jak myśli o szkodzeniu sobie lub innym. Mogą towarzyszyć im lęki lub poczucie winy.
 4. Kompulsje: Kompulsje u dzieci z OCD mogą obejmować sprawdzanie, liczenie, powtarzanie czynności, rytuały, które mają złagodzić lęk lub zneutralizować obsesje. Przykładowo, dziecko może wielokrotnie sprawdzać, czy zamknęło drzwi czy wykonać określony rytuał przed snem.

Jeśli zauważasz u swojego dziecka objawy sugerujące nerwicę natręctw, warto skonsultować się z lekarzem, psychologiem lub psychiatrą specjalizującym się w zdrowiu psychicznym dzieci. Wczesna diagnoza i interwencja mogą pomóc w zarządzaniu objawami i minimalizowaniu wpływu OCD na życie dziecka. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest powszechnie stosowana w leczeniu OCD u dzieci i może obejmować sesje indywidualne oraz zaangażowanie rodziców w terapię. W niektórych przypadkach może być również rozważane stosowanie farmakoterapii pod nadzorem lekarza. Każde leczenie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.

Nerwica natręctw a ciąża

Nerwica natręctw (OCD) może wpływać na ciążę i doświadczanie jej przez kobietę. Jest to ważne zagadnienie, ponieważ OCD może wpływać na samopoczucie i zdrowie psychiczne kobiety w okresie ciąży. Oto kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę w przypadku nerwicy natręctw i ciąży:

 1. Wpływ na samopoczucie emocjonalne: OCD może powodować wysoki poziom lęku, niepokoju i stresu. Wzmożone emocje mogą wpływać na samopoczucie kobiety w ciąży i mogą wpływać na nią zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie.
 2. Leczenie: Jeśli kobieta cierpi na nerwicę natręctw i jest w ciąży, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą od zdrowia psychicznego. Niektóre leki stosowane w leczeniu OCD mogą mieć potencjalne ryzyko dla płodu, dlatego konieczne jest omówienie z lekarzem korzyści i ryzyka kontynuowania lub modyfikacji terapii farmakologicznej w czasie ciąży. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) może być skuteczną opcją leczenia OCD w ciąży, ponieważ nie wymaga stosowania leków i może pomóc w rozwijaniu zdrowszych strategii radzenia sobie z objawami.
 3. Monitorowanie objawów: Podczas ciąży ważne jest monitorowanie objawów OCD i regularne raportowanie ich lekarzowi prowadzącemu ciążę. To pozwoli na śledzenie zmian w objawach i dostosowanie leczenia, jeśli będzie to konieczne.
 4. Wsparcie: Ważne jest, aby kobieta w ciąży z nerwicą natręctw otrzymywała wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Może to obejmować udział w grupach wsparcia, terapii indywidualnej lub wsparcie ze strony bliskich. Partner, rodzina i przyjaciele mogą również odgrywać ważną rolę w zapewnianiu wsparcia i zrozumienia.

Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem prowadzącym ciążę i specjalistą od zdrowia psychicznego, aby opracować plan zarządzania nerwicą natręctw w czasie ciąży. Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego istotne jest dostosowanie leczenia do potrzeb i bezpieczeństwa zarówno matki, jak i dziecka.

Kto choruje na nerwicę natręctw?

Nerwica natręctw (OCD) może wystąpić u osób w różnym wieku i z różnych środowisk. Choroba ta nie wybiera konkretnych grup społecznych ani nie jest ograniczona do określonego rodzaju osób. OCD może dotyczyć zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Niektóre badania sugerują, że OCD występuje nieco częściej u kobiet niż u mężczyzn. Jednak jest to ogólna tendencja, a nie reguła bez wyjątku, ponieważ OCD może występować u obu płci.

Nie ma jednego jednoznacznego czynnika lub przyczyny, który determinuje, kto zachoruje na OCD. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na rozwój tej choroby. Należą do nich:

 1. Czynniki genetyczne: Badania sugerują, że istnieje pewne dziedziczenie skłonności do OCD. Osoby mające krewnych z OCD mają większe ryzyko rozwoju choroby niż osoby bez takiego historycznego obciążenia.
 2. Czynniki neurobiologiczne: Nieprawidłowości w układzie nerwowym, takie jak nieprawidłowa regulacja neuroprzekaźników (np. serotoniny), mogą odgrywać rolę w powstawaniu OCD.
 3. Czynniki środowiskowe: Stres, traumatyczne doświadczenia życiowe, niewłaściwe metody radzenia sobie z lękiem i stresem mogą przyczyniać się do rozwoju OCD.
 4. Czynniki psychologiczne: Osoby z pewnymi cechami osobowości, takimi jak perfekcjonizm, skłonność do lęku lub obsesyjności, mogą być bardziej podatne na rozwinięcie OCD.

Należy jednak pamiętać, że OCD jest złożonym zaburzeniem, a jego rozwój zależy od interakcji wielu czynników biologicznych, genetycznych, psychologicznych i środowiskowych.

Ważne jest zrozumienie, że OCD to choroba, a nie wynik słabości czy braku siły woli. Osoby z OCD mogą potrzebować wsparcia, zrozumienia i profesjonalnej pomocy w zarządzaniu swoimi objawami i poprawie jakości życia.

Jakie są objawy nerwicy natręctw?

Objawy nerwicy natręctw (OCD) można podzielić na dwie główne kategorie: obsesje i kompulsje. Obsesje są natrętnymi myślami, impulsami lub obrazami, które wywołują silny niepokój, lęk lub nieprzyjemne uczucia. Kompulsje są powtarzającymi się zachowaniami lub działaniami, które osoba wykonuje w celu złagodzenia lęku lub redukcji nieprzyjemnych myśli. Oto kilka przykładów objawów OCD:

Obsesje:

 1. Obawy dotyczące brudu i zanieczyszczenia: Przejmowanie się bakteriami, wirusami, substancjami toksycznymi lub innymi czynnikami, które mogą powodować zakażenie lub chorobę. Często towarzyszą temu myśli o konieczności ciągłego mycia rąk, unikania kontaktu z potencjalnie zanieczyszczonymi przedmiotami lub dezynfekowania otoczenia.
 2. Obsesje dotyczące symetrii i porządku: Silna potrzeba utrzymania symetrii, równowagi lub porządku. Może to objawiać się natrętnymi myślami o niesymetrycznych przedmiotach, potrzebą ustawiania rzeczy w określony sposób lub lękiem przed nieuporządkowaniem.
 3. Natrętne myśli o szkodzeniu sobie lub innym: Niepożądane i nieodpowiednie myśli o wyrządzeniu krzywdy sobie lub innym, które wywołują silny lęk lub poczucie winy.
 4. Obawy dotyczące bezpieczeństwa: Natrętne myśli o możliwości wypadków, pożarów, złego zamiaru lub innych potencjalnych zagrożeniach. Może towarzyszyć sprawdzanie, czy zamki są zamknięte, czy wszystko jest wyłączone lub unikanie sytuacji, które wywołują lęk.

Kompulsje:

 1. Sprawdzanie: Powtarzające się działania sprawdzania, czy wszystko jest w porządku (np. czy drzwi są zamknięte, czy gaz jest wyłączony).
 2. Porządkowanie i układanie: Silna potrzeba porządkowania, układania lub uporządkowywania przedmiotów w określony sposób.
 3. Powtarzanie czynności: Wykonywanie czynności lub rytuałów wielokrotnie, np. wchodzenie i wychodzenie z pomieszczeń w określony sposób.
 4. Mentalne powtarzanie: Powtarzanie w myślach konkretnych słów, zdań lub liczb, aby zneutralizować negatywne myśli.

Ważne jest zauważenie, że niektóre osoby mogą doświadczać zarówno obsesji, jak i kompulsji, podczas gdy inne mogą mieć przewagę jednego z tych objawów. Objawy OCD mogą znacznie wpływać na codzienne funkcjonowanie i jakość życia, dlatego istotne jest zwrócenie uwagi na nie i skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą od zdrowia psychicznego w celu postawienia diagnozy i rozpoczęcia odpowiedniego leczenia.

Nerwica natręctw – przyczyny

Przyczyny nerwicy natręctw (OCD) są wieloczynnikowe i obejmują zarówno czynniki genetyczne, neurobiologiczne, jak i środowiskowe. Oto kilka czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju OCD:

 1. Czynniki genetyczne: Istnieje pewne dziedziczenie skłonności do OCD. Badania wskazują, że osoby mające krewnych z OCD mają większe ryzyko rozwoju tej choroby. Konkretnych genów związanych z OCD jeszcze nie ustalono, ale podejrzewa się, że różne geny mogą wpływać na podatność na zaburzenie.
 2. Zaburzenia neurobiologiczne: Nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego, w szczególności w zakresie neuroprzekaźników, takich jak serotonina, glutaminian i dopamina, są związane z występowaniem OCD. Nieprawidłowości te wpływają na przekazywanie informacji między komórkami nerwowymi, co może wpływać na rozwinięcie obsesji i kompulsji.
 3. Czynniki środowiskowe: Stresujące wydarzenia życiowe, takie jak traumy, utraty, przemoc fizyczna lub seksualna, mogą stanowić czynnik ryzyka dla rozwoju OCD. Również trudności w funkcjonowaniu rodzinnym, niski poziom wsparcia społecznego, a także stres w szkole lub pracy mogą mieć wpływ na pojawienie się objawów OCD.
 4. Czynniki psychologiczne: Osoby z pewnymi cechami osobowości, takimi jak perfekcjonizm, skłonność do lęku, obawa przed utratą kontroli, mogą być bardziej podatne na rozwinięcie OCD. Ponadto, osoby z historią innych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki czy zaburzenia odżywiania, mogą mieć większe ryzyko wystąpienia OCD.

Warto zaznaczyć, że OCD jest złożonym zaburzeniem, a jego rozwój wynika z interakcji wielu czynników. Nie ma jednej konkretnej przyczyny, która wyjaśniałaby jego powstawanie. Badania nad przyczynami OCD są nadal prowadzone, aby lepiej zrozumieć tę chorobę i rozwijać bardziej skuteczne metody leczenia.

Nerwica natręctw – leczenie

Leczenie nerwicy natręctw (OCD) obejmuje zazwyczaj kombinację terapii psychologicznej i, w niektórych przypadkach, leków. Oto kilka powszechnie stosowanych metod leczenia OCD:

 1. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Jest to powszechnie zalecana forma terapii dla osób z OCD. CBT skupia się na identyfikowaniu i zmienianiu myśli i zachowań obsesyjno-kompulsyjnych. Terapeuta pomaga osobie z OCD zrozumieć negatywne myśli i lęki oraz wprowadza techniki takie jak ekspozycja i odpowiedź zapobiegawcza (ERP). Podczas terapii ERP osoba jest stopniowo wystawiana na swoje obsesje, aby zredukować lęk i unika wykonywania kompulsji.
 2. Leki: Leki przeciwdepresyjne, zwłaszcza selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), są często przepisywane osobom z OCD. SSRI, takie jak fluoksetyna, fluwoksamina czy sertalina, mogą pomóc w zmniejszeniu natrętnych myśli i lęku związanego z OCD. Inne leki, takie jak leki przeciwdepresyjne z grupy trójpierścieniowych, mogą być stosowane w przypadkach, gdy SSRI nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
 3. Terapia grupowa lub wsparcie społeczne: Udział w terapii grupowej z innymi osobami z OCD może dostarczyć wsparcia emocjonalnego, zrozumienia i wymiany doświadczeń. Spotkania grupowe pozwalają na dzielenie się trudnościami, uczenie się od siebie nawzajem i zdobywanie nowych strategii radzenia sobie.
 4. Terapia rodzinna: OCD może wpływać na całą rodzinę, dlatego terapia rodzinna może być pomocna. Terapeuci pomagają rodzinom zrozumieć chorobę, nauczyć się skutecznych strategii radzenia sobie i zapewnić wsparcie emocjonalne.

Leczenie OCD jest indywidualne i dostosowane do potrzeb każdej osoby. Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem lub specjalistą od zdrowia psychicznego w celu postawienia diagnozy i opracowania planu leczenia odpowiedniego dla danej osoby. Regularne kontrole i monitorowanie postępów są również istotne w trakcie leczenia OCD.

Nerwica natręctw a inne choroby

Nerwica natręctw (OCD) może współistnieć lub występować jednocześnie z innymi zaburzeniami psychicznymi. Niektóre z najczęstszych chorób, z którymi OCD może występować, to:

 1. Zaburzenia lękowe: Osoby z OCD często cierpią również na inne zaburzenia lękowe, takie jak ogólna nerwica lękowa (GAD), fobia społeczna, czy napady paniki. Te zaburzenia charakteryzują się intensywnym lękiem i obawami, które mogą się skupiać na różnych aspektach życia.
 2. Depresja: OCD i depresja często współwystępują. Osoby z OCD mogą doświadczać epizodów depresji z towarzyszącymi im objawami, takimi jak przygnębienie, utrata zainteresowania, zmęczenie i myśli samobójcze.
 3. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne związane z ciałem: Niektóre osoby z OCD doświadczają obsesji i kompulsji związanych z ich ciałem, takich jak dysmorfofobia (zaburzenie dysmorficzne), zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, bulimia) lub hipochondria (nadmierny lęk przed chorobami).
 4. Zaburzenia spektrum autyzmu: W niektórych przypadkach OCD może występować u osób z zaburzeniem spektrum autyzmu (ASD). Osoby z ASD i OCD mogą mieć powtarzające się zachowania, obsesyjne zainteresowania lub potrzebę utrzymania rutynowych schematów.
 5. Zaburzenia kontrolowania impulsów: Choroby takie jak zaburzenie dwubiegunowe, zaburzenie kontrolowania popędu, czy zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne związanymi z hawajami mogą towarzyszyć OCD. Objawy takie jak natrętne myśli, impulsywne działania i trudności w kontroli impulsów mogą się nakładać na siebie.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, że OCD może współistnieć z innymi zaburzeniami, a diagnoza i leczenie powinny uwzględniać wszystkie istniejące objawy. Osoba z podejrzeniem OCD powinna skonsultować się z lekarzem lub specjalistą od zdrowia psychicznego, aby uzyskać profesjonalną ocenę i odpowiednie leczenie.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Sprawdź również
Close
Back to top button