PsychologiaZdrowie

Dyskalkulia

Dyskalkulia to specyficzne trudności w nauce matematyki, które utrudniają zdolność do rozumienia i wykonywania działań matematycznych. Osoby z dyskalkulią mają trudności w rozpoznawaniu i zrozumieniu liczb, symboli matematycznych, relacji matematycznych oraz w wykonywaniu obliczeń matematycznych.

Objawy dyskalkulii mogą różnić się u różnych osób, ale mogą obejmować:

 1. Trudności w rozumieniu pojęć matematycznych, takich jak liczby, porównywanie wielkości, relacje przestrzenne itp.
 2. Trudności w wykonywaniu podstawowych obliczeń matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
 3. Trudności w rozpoznawaniu i stosowaniu symboli matematycznych, takich jak znaki operacji matematycznych, wzory matematyczne itp.
 4. Problemy z pamięcią krótkotrwałą, które mogą utrudniać zapamiętywanie i stosowanie faktów matematycznych.
 5. Trudności w rozwiązywaniu problemów matematycznych, analizowaniu informacji numerycznych i zastosowaniu umiejętności matematycznych w praktycznych sytuacjach.

Dyskalkulia może mieć różne przyczyny, w tym czynniki genetyczne, problemy rozwojowe w obszarze percepcji i przetwarzania informacji liczbowych, trudności z funkcjonowaniem pamięciowym i przetwarzaniem werbalnym, jak również czynniki środowiskowe i edukacyjne.

W przypadku podejrzenia dyskalkulii ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, psychologiem lub specjalistą ds. edukacji, który przeprowadzi odpowiednią ocenę diagnostyczną. Istnieją różne strategie i interwencje edukacyjne, które mogą pomóc osobom z dyskalkulią rozwijać umiejętności matematyczne. Indywidualne plany edukacyjne, techniki wizualne, manipulacyjne czy programy komputerowe mogą być wykorzystywane w procesie nauki i terapii.

Ważne jest, aby osoby z dyskalkulią otrzymywały odpowiednie wsparcie, zrozumienie i dostosowania edukacyjne, które mogą pomóc im osiągać sukcesy w matematyce i w innych obszarach życia.

Rodzaje dyskalkulii (typologia według neurologa Ladislava Košč)

Według neurologa Ladislava Košča, istnieją trzy główne typy dyskalkulii. Oto ich krótkie opisy:

 1. Dyskalkulia przestrzenna (dyskalkulia Wernickego): Jest to zaburzenie polegające na trudnościach w rozumieniu i manipulowaniu pojęciami przestrzennymi oraz relacjami przestrzennymi. Osoby z tą formą dyskalkulii mają trudności z orientacją przestrzenną, rozpoznawaniem kształtów i figur geometrycznych, oraz z wykonywaniem działań na przestrzeniach dwu- i trójwymiarowych.
 2. Dyskalkulia werbalna (dyskalkulia Kussmaula): Jest to zaburzenie związane z trudnościami w rozumieniu i stosowaniu słownych aspektów matematyki. Osoby z tą formą dyskalkulii mogą mieć trudności z rozumieniem pojęć matematycznych, zastosowaniem symboli matematycznych, rozwiązywaniem problemów matematycznych oraz związane z tym słowne trudności matematyczne.
 3. Dyskalkulia proceduralna (dyskalkulia Acalculii): Jest to zaburzenie dotyczące zdolności do wykonywania konkretnych operacji matematycznych i przestrzegania sekwencji matematycznych procedur. Osoby z tą formą dyskalkulii mają trudności w wykonywaniu podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, oraz w stosowaniu odpowiednich strategii obliczeniowych.

Warto zauważyć, że każdy indywidualny przypadek dyskalkulii może mieć unikalne cechy i kombinacje różnych typów. Ważne jest, aby diagnoza i interwencja były dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby z dyskalkulią. Praca z wykwalifikowanymi specjalistami, takimi jak psychologowie, pedagodzy specjalni czy terapeuci zajęciowi, może pomóc w określeniu konkretnego typu dyskalkulii i opracowaniu odpowiednich strategii wsparcia.

Objawy

Dyskalkulia to trudności w nauce matematyki, które mogą manifestować się różnymi objawami. Oto kilka często występujących objawów dyskalkulii:

 1. Trudności z rozpoznawaniem i zrozumieniem liczb: Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności w rozpoznawaniu i przypisywaniu wartości liczbowych. Mogą mieć trudności z zrozumieniem hierarchii liczb (np. większe, mniejsze), porównywaniem liczb i rozumieniem wartości liczbowych.
 2. Trudności z wykonywaniem podstawowych operacji matematycznych: Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności w wykonywaniu podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Mogą popełniać błędy w obliczeniach, mieć trudności z zapamiętywaniem faktów matematycznych i stosowaniem odpowiednich strategii obliczeniowych.
 3. Problemy z rozumieniem pojęć matematycznych: Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności w rozumieniu pojęć matematycznych, takich jak ułamki, procenty, geometria, symetria itp. Mogą mieć trudności z identyfikacją kształtów, rozpoznawaniem wzorów, czy rozumieniem relacji przestrzennych.
 4. Trudności z rozwiązywaniem problemów matematycznych: Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Mogą mieć trudności w analizowaniu informacji numerycznych, identyfikowaniu odpowiednich operacji matematycznych do zastosowania, oraz w opracowywaniu planu rozwiązania problemu.
 5. Problemy z pamięcią krótkotrwałą: Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności z zapamiętywaniem sekwencji matematycznych, takich jak kolejność działań w równaniu matematycznym. Mogą również mieć trudności z przenoszeniem informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej.

Ważne jest, aby zauważyć, że objawy dyskalkulii mogą różnić się w zależności od indywidualnego przypadku. Niektóre osoby mogą mieć trudności w wielu obszarach matematyki, podczas gdy inne mogą mieć trudności w konkretnych aspektach. Jeśli podejrzewasz, że ty lub ktoś bliski ma dyskalkulię, warto skonsultować się z lekarzem, psychologiem lub specjalistą ds. edukacji, aby przeprowadzić odpowiednią ocenę i ustalić indywidualny plan interwencji i wsparcia.

Dyskalkulia – test

Jest kilka testów, które mogą być używane do diagnozowania dyskalkulii lub identyfikowania trudności z matematyką. Ważne jest, aby test był przeprowadzany przez wykwalifikowanego specjalistę, takiego jak psycholog, pedagog specjalny lub specjalista ds. edukacji. Poniżej przedstawiam kilka przykładów testów często stosowanych w diagnostyce dyskalkulii:

 1. Testy psychometryczne: Wykorzystuje się różne testy psychometryczne, takie jak testy inteligencji, testy rozwoju poznawczego i testy umiejętności matematycznych, aby ocenić ogólny poziom funkcjonowania poznawczego i umiejętności matematycznych danej osoby.
 2. Testy matematyczne: Testy matematyczne mogą obejmować różne aspekty matematyki, takie jak rozpoznawanie liczb, operacje matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), rozwiązywanie problemów matematycznych, rozumienie pojęć matematycznych itp. Testy te oceniają specyficzne umiejętności matematyczne i identyfikują trudności w tym obszarze.
 3. Badania neuropsychologiczne: Badania neuropsychologiczne mogą obejmować ocenę funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, percepcja przestrzenna, zdolności ruchowe itp., które są istotne dla rozwoju umiejętności matematycznych. Te badania mogą pomóc w identyfikacji ewentualnych deficytów neuropsychologicznych, które mogą mieć wpływ na zdolności matematyczne.
 4. Obserwacja i analiza zachowania: Obserwacja zachowań związanych z matematyką może być również ważnym elementem oceny. Specjaliści mogą analizować reakcje uczniów na zadania matematyczne, ich podejście do rozwiązywania problemów, strategie używane przy obliczeniach, tempo i dokładność wykonywanych zadań itp.

Ważne jest, aby testy były przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów, którzy mogą interpretować wyniki i dostarczyć odpowiednich rekomendacji dotyczących dalszego postępowania, terapii czy wsparcia edukacyjnego. Jeśli masz podejrzenia dotyczące dyskalkulii, warto skonsultować się z lekarzem, psychologiem lub specjalistą ds. edukacji, aby uzyskać profesjonalną ocenę i diagnozę.

Dyskalkulia – ćwiczenia

Oto kilka ćwiczeń, które mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności matematycznych i wsparciu osób z dyskalkulią:

 1. Ćwiczenia manipulacyjne:
  • Używanie klocków, koralików, koralików liczydełek i innych materiałów manipulacyjnych do tworzenia wzorów, liczenia i modelowania problemów matematycznych.
  • Używanie kolorowych kulek lub klocków do przedstawiania pojęć liczbowych i operacji matematycznych.
 2. Gry matematyczne:
  • Gry planszowe, takie jak “Matematyczne safari” lub “Matematyczne łamigłówki”, które wymagają rozwiązywania problemów matematycznych i wykonywania działań matematycznych.
  • Gry karciane, takie jak “Matematyczne Bingo” lub “Matematyczne Memory”, które pomagają w nauce liczby, dopasowywaniu, porównywaniu i operacjach matematycznych.
 3. Ćwiczenia dotyczące pamięci i sekwencji:
  • Powtarzanie i zapamiętywanie sekwencji liczb, np. powtarzanie i odwracanie sekwencji liczb od 1 do 10.
  • Używanie gier i zabawek, które wymagają zapamiętywania sekwencji i wzorów, np. “Simon Says” lub “Twister”.
 4. Ćwiczenia dotyczące orientacji przestrzennej:
  • Rozwiązywanie łamigłówek i zagadek dotyczących kształtów, wzorów i relacji przestrzennych.
  • Rysowanie i tworzenie obrazków z użyciem różnych kształtów i figur geometrycznych.
 5. Ćwiczenia umysłowe:
  • Wykonywanie codziennych zadań matematycznych, takich jak obliczanie cen w sklepie, mierzenie i odmierzanie długości, obliczanie czasu itp.
  • Rozwiązywanie prostych problemów matematycznych na podstawie rzeczywistych sytuacji, takich jak planowanie budżetu domowego, obliczanie czasu podróży itp.

Ważne jest, aby dostosować ćwiczenia do indywidualnych potrzeb i umiejętności osoby z dyskalkulią. Pamiętaj, że regularne praktykowanie tych ćwiczeń może pomóc w wzmocnieniu umiejętności matematycznych, poprawie pewności siebie i redukcji trudności związanych z dyskalkulią. Jeśli to możliwe, warto również skonsultować się z terapeutą zajęciowym, pedagogiem specjalnym lub specjalistą ds. edukacji, którzy mogą dostosować ćwiczenia i metody na podstawie indywidualnych potrzeb i możliwości osoby z dyskalkulią.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button

Wybierz który hotel ci odpowiada
Musisz wybrać termin który chcesz zarezerwować. Oprócz tego możesz także zadać pytania lub dodać coś od siebie.

Wymień 100 punktów na 1 warrant