PsychologiaZdrowie

Dyskalkulia

Dyskalkulia to specyficzne trudności w nauce matematyki, które utrudniają zdolność do rozumienia i wykonywania działań matematycznych. Osoby z dyskalkulią mają trudności w rozpoznawaniu i zrozumieniu liczb, symboli matematycznych, relacji matematycznych oraz w wykonywaniu obliczeń matematycznych.

Objawy dyskalkulii mogą różnić się u różnych osób, ale mogą obejmować:

 1. Trudności w rozumieniu pojęć matematycznych, takich jak liczby, porównywanie wielkości, relacje przestrzenne itp.
 2. Trudności w wykonywaniu podstawowych obliczeń matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
 3. Trudności w rozpoznawaniu i stosowaniu symboli matematycznych, takich jak znaki operacji matematycznych, wzory matematyczne itp.
 4. Problemy z pamięcią krótkotrwałą, które mogą utrudniać zapamiętywanie i stosowanie faktów matematycznych.
 5. Trudności w rozwiązywaniu problemów matematycznych, analizowaniu informacji numerycznych i zastosowaniu umiejętności matematycznych w praktycznych sytuacjach.

Dyskalkulia może mieć różne przyczyny, w tym czynniki genetyczne, problemy rozwojowe w obszarze percepcji i przetwarzania informacji liczbowych, trudności z funkcjonowaniem pamięciowym i przetwarzaniem werbalnym, jak również czynniki środowiskowe i edukacyjne.

W przypadku podejrzenia dyskalkulii ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, psychologiem lub specjalistą ds. edukacji, który przeprowadzi odpowiednią ocenę diagnostyczną. Istnieją różne strategie i interwencje edukacyjne, które mogą pomóc osobom z dyskalkulią rozwijać umiejętności matematyczne. Indywidualne plany edukacyjne, techniki wizualne, manipulacyjne czy programy komputerowe mogą być wykorzystywane w procesie nauki i terapii.

Ważne jest, aby osoby z dyskalkulią otrzymywały odpowiednie wsparcie, zrozumienie i dostosowania edukacyjne, które mogą pomóc im osiągać sukcesy w matematyce i w innych obszarach życia.

Rodzaje dyskalkulii (typologia według neurologa Ladislava Košč)

Według neurologa Ladislava Košča, istnieją trzy główne typy dyskalkulii. Oto ich krótkie opisy:

 1. Dyskalkulia przestrzenna (dyskalkulia Wernickego): Jest to zaburzenie polegające na trudnościach w rozumieniu i manipulowaniu pojęciami przestrzennymi oraz relacjami przestrzennymi. Osoby z tą formą dyskalkulii mają trudności z orientacją przestrzenną, rozpoznawaniem kształtów i figur geometrycznych, oraz z wykonywaniem działań na przestrzeniach dwu- i trójwymiarowych.
 2. Dyskalkulia werbalna (dyskalkulia Kussmaula): Jest to zaburzenie związane z trudnościami w rozumieniu i stosowaniu słownych aspektów matematyki. Osoby z tą formą dyskalkulii mogą mieć trudności z rozumieniem pojęć matematycznych, zastosowaniem symboli matematycznych, rozwiązywaniem problemów matematycznych oraz związane z tym słowne trudności matematyczne.
 3. Dyskalkulia proceduralna (dyskalkulia Acalculii): Jest to zaburzenie dotyczące zdolności do wykonywania konkretnych operacji matematycznych i przestrzegania sekwencji matematycznych procedur. Osoby z tą formą dyskalkulii mają trudności w wykonywaniu podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, oraz w stosowaniu odpowiednich strategii obliczeniowych.

Warto zauważyć, że każdy indywidualny przypadek dyskalkulii może mieć unikalne cechy i kombinacje różnych typów. Ważne jest, aby diagnoza i interwencja były dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby z dyskalkulią. Praca z wykwalifikowanymi specjalistami, takimi jak psychologowie, pedagodzy specjalni czy terapeuci zajęciowi, może pomóc w określeniu konkretnego typu dyskalkulii i opracowaniu odpowiednich strategii wsparcia.

Objawy

Dyskalkulia to trudności w nauce matematyki, które mogą manifestować się różnymi objawami. Oto kilka często występujących objawów dyskalkulii:

 1. Trudności z rozpoznawaniem i zrozumieniem liczb: Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności w rozpoznawaniu i przypisywaniu wartości liczbowych. Mogą mieć trudności z zrozumieniem hierarchii liczb (np. większe, mniejsze), porównywaniem liczb i rozumieniem wartości liczbowych.
 2. Trudności z wykonywaniem podstawowych operacji matematycznych: Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności w wykonywaniu podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Mogą popełniać błędy w obliczeniach, mieć trudności z zapamiętywaniem faktów matematycznych i stosowaniem odpowiednich strategii obliczeniowych.
 3. Problemy z rozumieniem pojęć matematycznych: Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności w rozumieniu pojęć matematycznych, takich jak ułamki, procenty, geometria, symetria itp. Mogą mieć trudności z identyfikacją kształtów, rozpoznawaniem wzorów, czy rozumieniem relacji przestrzennych.
 4. Trudności z rozwiązywaniem problemów matematycznych: Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Mogą mieć trudności w analizowaniu informacji numerycznych, identyfikowaniu odpowiednich operacji matematycznych do zastosowania, oraz w opracowywaniu planu rozwiązania problemu.
 5. Problemy z pamięcią krótkotrwałą: Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności z zapamiętywaniem sekwencji matematycznych, takich jak kolejność działań w równaniu matematycznym. Mogą również mieć trudności z przenoszeniem informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej.

Ważne jest, aby zauważyć, że objawy dyskalkulii mogą różnić się w zależności od indywidualnego przypadku. Niektóre osoby mogą mieć trudności w wielu obszarach matematyki, podczas gdy inne mogą mieć trudności w konkretnych aspektach. Jeśli podejrzewasz, że ty lub ktoś bliski ma dyskalkulię, warto skonsultować się z lekarzem, psychologiem lub specjalistą ds. edukacji, aby przeprowadzić odpowiednią ocenę i ustalić indywidualny plan interwencji i wsparcia.

Dyskalkulia – test

Jest kilka testów, które mogą być używane do diagnozowania dyskalkulii lub identyfikowania trudności z matematyką. Ważne jest, aby test był przeprowadzany przez wykwalifikowanego specjalistę, takiego jak psycholog, pedagog specjalny lub specjalista ds. edukacji. Poniżej przedstawiam kilka przykładów testów często stosowanych w diagnostyce dyskalkulii:

 1. Testy psychometryczne: Wykorzystuje się różne testy psychometryczne, takie jak testy inteligencji, testy rozwoju poznawczego i testy umiejętności matematycznych, aby ocenić ogólny poziom funkcjonowania poznawczego i umiejętności matematycznych danej osoby.
 2. Testy matematyczne: Testy matematyczne mogą obejmować różne aspekty matematyki, takie jak rozpoznawanie liczb, operacje matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), rozwiązywanie problemów matematycznych, rozumienie pojęć matematycznych itp. Testy te oceniają specyficzne umiejętności matematyczne i identyfikują trudności w tym obszarze.
 3. Badania neuropsychologiczne: Badania neuropsychologiczne mogą obejmować ocenę funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, percepcja przestrzenna, zdolności ruchowe itp., które są istotne dla rozwoju umiejętności matematycznych. Te badania mogą pomóc w identyfikacji ewentualnych deficytów neuropsychologicznych, które mogą mieć wpływ na zdolności matematyczne.
 4. Obserwacja i analiza zachowania: Obserwacja zachowań związanych z matematyką może być również ważnym elementem oceny. Specjaliści mogą analizować reakcje uczniów na zadania matematyczne, ich podejście do rozwiązywania problemów, strategie używane przy obliczeniach, tempo i dokładność wykonywanych zadań itp.

Ważne jest, aby testy były przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów, którzy mogą interpretować wyniki i dostarczyć odpowiednich rekomendacji dotyczących dalszego postępowania, terapii czy wsparcia edukacyjnego. Jeśli masz podejrzenia dotyczące dyskalkulii, warto skonsultować się z lekarzem, psychologiem lub specjalistą ds. edukacji, aby uzyskać profesjonalną ocenę i diagnozę.

Dyskalkulia – ćwiczenia

Oto kilka ćwiczeń, które mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności matematycznych i wsparciu osób z dyskalkulią:

 1. Ćwiczenia manipulacyjne:
  • Używanie klocków, koralików, koralików liczydełek i innych materiałów manipulacyjnych do tworzenia wzorów, liczenia i modelowania problemów matematycznych.
  • Używanie kolorowych kulek lub klocków do przedstawiania pojęć liczbowych i operacji matematycznych.
 2. Gry matematyczne:
  • Gry planszowe, takie jak “Matematyczne safari” lub “Matematyczne łamigłówki”, które wymagają rozwiązywania problemów matematycznych i wykonywania działań matematycznych.
  • Gry karciane, takie jak “Matematyczne Bingo” lub “Matematyczne Memory”, które pomagają w nauce liczby, dopasowywaniu, porównywaniu i operacjach matematycznych.
 3. Ćwiczenia dotyczące pamięci i sekwencji:
  • Powtarzanie i zapamiętywanie sekwencji liczb, np. powtarzanie i odwracanie sekwencji liczb od 1 do 10.
  • Używanie gier i zabawek, które wymagają zapamiętywania sekwencji i wzorów, np. “Simon Says” lub “Twister”.
 4. Ćwiczenia dotyczące orientacji przestrzennej:
  • Rozwiązywanie łamigłówek i zagadek dotyczących kształtów, wzorów i relacji przestrzennych.
  • Rysowanie i tworzenie obrazków z użyciem różnych kształtów i figur geometrycznych.
 5. Ćwiczenia umysłowe:
  • Wykonywanie codziennych zadań matematycznych, takich jak obliczanie cen w sklepie, mierzenie i odmierzanie długości, obliczanie czasu itp.
  • Rozwiązywanie prostych problemów matematycznych na podstawie rzeczywistych sytuacji, takich jak planowanie budżetu domowego, obliczanie czasu podróży itp.

Ważne jest, aby dostosować ćwiczenia do indywidualnych potrzeb i umiejętności osoby z dyskalkulią. Pamiętaj, że regularne praktykowanie tych ćwiczeń może pomóc w wzmocnieniu umiejętności matematycznych, poprawie pewności siebie i redukcji trudności związanych z dyskalkulią. Jeśli to możliwe, warto również skonsultować się z terapeutą zajęciowym, pedagogiem specjalnym lub specjalistą ds. edukacji, którzy mogą dostosować ćwiczenia i metody na podstawie indywidualnych potrzeb i możliwości osoby z dyskalkulią.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button