PsychologiaZdrowie

Autyzm atypowy

Autyzm atypowy, znany również jako autyzm ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD), jest jednym z rodzajów zaburzeń rozwojowych. Jest to forma autyzmu, która nie spełnia pełnych kryteriów diagnostycznych dla klasycznego autyzmu. Osoby z autyzmem atypowym mają pewne cechy charakterystyczne dla autyzmu, ale mogą mieć też inne cechy, które nie są typowe dla tego zaburzenia.

Osoby z autyzmem atypowym mogą wykazywać różnorodne objawy, a ich nasilenie i występowanie mogą się różnić. Niektóre z cech, które mogą być obecne u osób z autyzmem atypowym, to:

 1. Trudności w komunikacji społecznej: Osoby te mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, rozumieniu i używaniu języka w sposób społecznie adekwatny oraz rozpoznawaniu i interpretowaniu niewerbalnych sygnałów społecznych.
 2. Ograniczone i stereotypowe zainteresowania: Mogą wykazywać silne zainteresowanie szczególnymi tematami, które mogą być nietypowe lub nietypowo intensywne. Mogą również wykazywać powtarzające się i stereotypowe zachowania, gesty lub ruchy.
 3. Zwiększona wrażliwość sensoryczna: Osoby z autyzmem atypowym mogą mieć różne problemy z przetwarzaniem sensorycznym, takie jak nadwrażliwość lub podwrażliwość na bodźce zmysłowe, takie jak dźwięki, światło, zapachy, dotyk czy smak.
 4. Trudności w adaptacji do zmian: Osoby z autyzmem atypowym mogą mieć trudności w przystosowaniu się do zmian w rutynie lub środowisku. Mogą wykazywać opór wobec zmiany i potrzebować spójności i przewidywalności.

Leczenie autyzmu atypowego polega na dostosowaniu indywidualnego planu terapeutycznego, który uwzględnia specyficzne potrzeby i trudności danej osoby. Terapia może obejmować terapię behawioralną, terapię mowy i języka, terapię zajęciową oraz wsparcie edukacyjne i społeczne. Ważne jest również wsparcie rodzinne i otoczenia społecznego, aby stworzyć odpowiednie warunki i środowisko dla osoby z autyzmem atypowym.

Warto pamiętać, że autyzm atypowy jest różnorodnym spektrum, a każda osoba może przejawiać unikalne cechy i potrzeby. Dlatego istotne jest indywidualne podejście i dostosowanie terapii do konkretnych wymagań i możliwości danej osoby z autyzmem atypowym.

Objawy autyzmu atypowego

Autyzm atypowy, będący częścią spektrum zaburzeń autystycznych (ASD), może manifestować się różnymi objawami, które mogą być zróżnicowane w zakresie nasilenia. Oto niektóre z możliwych objawów autyzmu atypowego:

 1. Trudności w komunikacji społecznej: Osoby z autyzmem atypowym mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych. Mogą przejawiać ograniczone umiejętności społeczne, trudności w rozumieniu i używaniu języka w sposób społecznie adekwatny oraz problemy z interpretacją niewerbalnych sygnałów społecznych, takich jak mimika, gesty czy ton głosu.
 2. Ograniczone i stereotypowe zainteresowania: Osoby z autyzmem atypowym mogą wykazywać szczególne zainteresowania, które są nietypowo intensywne, ograniczone do konkretnych tematów lub aktywności. Mogą również przejawiać powtarzające się, stereotypowe zachowania, takie jak powtarzanie słów lub fraz, machanie rękami czy kołysanie się.
 3. Zwiększona lub zmniejszona wrażliwość sensoryczna: Osoby z autyzmem atypowym mogą mieć problemy z przetwarzaniem informacji sensorycznych. Mogą być nadwrażliwe lub podwrażliwe na bodźce zmysłowe, takie jak dźwięki, światło, zapachy, dotyk czy smaki. Mogą reagować w sposób nietypowy na pewne bodźce, unikać określonych sytuacji lub mieć specyficzne preferencje sensoryczne.
 4. Trudności adaptacyjne: Osoby z autyzmem atypowym mogą mieć trudności w przystosowaniu się do zmiany rutyny, planów lub środowiska. Mogą odczuwać lęk lub frustrację wobec nieoczekiwanych zmian. W związku z tym, utrzymanie spójności, rutyny i przewidywalności może być dla nich ważne.
 5. Problemy z empatią i rozumieniem perspektywy innych osób: Osoby z autyzmem atypowym mogą mieć trudności z empatią, czyli rozumieniem i odczuwaniem emocji innych ludzi. Mogą mieć ograniczone umiejętności rozpoznawania emocji lub rozumienia cudzej perspektywy.

Warto podkreślić, że objawy autyzmu atypowego mogą się różnić między jednostkami, zarówno pod względem ich obecności, jak i nasilenia. Każda osoba z autyzmem atypowym jest unikalna, dlatego ważne jest indywidualne podejście i dostosowanie interwencji terapeutycznych i wsparcia do konkretnych potrzeb i możliwości danej osoby.

Przyczyny autyzmu atypowego

Przyczyny autyzmu atypowego, podobnie jak w przypadku innych zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), nie są do końca poznane. Obecnie istnieje wiele teorii dotyczących potencjalnych czynników ryzyka i przyczyn autyzmu atypowego. Oto kilka z nich:

 1. Czynniki genetyczne: Badania sugerują, że istnieje pewne dziedziczenie skłonności do wystąpienia autyzmu atypowego. Istnieje wiele genów, które mogą mieć związek z rozwojem autyzmu, jednak konkretna kombinacja genów i sposób ich oddziaływania pozostaje niejasny.
 2. Czynniki środowiskowe: Niektóre czynniki środowiskowe mogą mieć wpływ na ryzyko wystąpienia autyzmu atypowego. Na przykład, narażenie na pewne toksyny, zanieczyszczenia środowiska, infekcje w okresie prenatalnym lub podczas wczesnego dzieciństwa, a także pewne leki stosowane w czasie ciąży, mogą mieć znaczenie.
 3. Nieprawidłowości neurologiczne: Badania wykazują, że nieprawidłowości w strukturze i funkcjonowaniu mózgu mogą przyczyniać się do wystąpienia autyzmu atypowego. Nieprawidłowości te mogą wpływać na przetwarzanie informacji sensorycznych, komunikację międzykomórkową i inne aspekty funkcjonowania mózgu.
 4. Czynniki hormonalne: Niektóre badania sugerują, że pewne zaburzenia hormonalne lub nieprawidłowości w równowadze hormonalnej mogą mieć wpływ na rozwój autyzmu atypowego. Jednak potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć tę zależność.

Ważne jest zrozumienie, że autyzm atypowy jest wynikiem złożonego oddziaływania wielu czynników genetycznych, środowiskowych i neurologicznych. Jednakże, większość przypadków autyzmu atypowego pozostaje bez dokładnej znanej przyczyny. Wiele badań nadal jest prowadzonych w celu lepszego zrozumienia tych czynników i ich wpływu na rozwój autyzmu atypowego.

Jaką terapię stosuje się w przypadku autyzmu atypowego?

W przypadku autyzmu atypowego, terapia zwykle opiera się na podejściu wielodyscyplinarnym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb i umiejętności danej osoby. Oto kilka popularnych terapii, które często są stosowane w przypadku autyzmu atypowego:

 1. Terapia behawioralna: Jedną z najczęściej stosowanych terapii jest terapia behawioralna, takie jak stosowana analiza behawioralna (ABA) czy terapia pozytywnego wzmocnienia. Terapia behawioralna koncentruje się na rozwijaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych, adaptacyjnych oraz redukcji niepożądanych zachowań poprzez stosowanie systematycznych technik wzmocnienia i modelowania zachowań.
 2. Terapia mowy i języka: Osoby z autyzmem atypowym mogą mieć trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Terapia mowy i języka, prowadzona przez logopedów, koncentruje się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, takich jak rozumienie i używanie języka, komunikacja społeczna, gesty i inne formy komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
 3. Terapia zajęciowa: Terapia zajęciowa, prowadzona przez terapeutów zajęciowych, skupia się na rozwijaniu umiejętności sensorycznych, motorycznych, społecznych i umiejętności samoobsługowych. Przykładowe techniki to terapia sensoryczna, trening umiejętności społecznych, terapia sztuką, terapia ruchem, terapia przez zabawę itp.
 4. Terapia rozwojowa: Terapia rozwojowa koncentruje się na ogólnym rozwoju dziecka, uwzględniając indywidualne umiejętności, zainteresowania i cele. Terapia rozwojowa może obejmować różne podejścia, takie jak terapia oparta na relacjach, terapia poznawczo-behawioralna, terapia zabawowa i wiele innych.
 5. Edukacja specjalna: Dostosowana edukacja specjalna odgrywa ważną rolę w terapii osób z autyzmem atypowym. Indywidualne programy edukacyjne, które uwzględniają specjalne potrzeby i style uczenia się, mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności edukacyjnych, społecznych i funkcjonalnych.

Warto podkreślić, że terapia powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby z autyzmem atypowym. Optymalny plan terapeutyczny powinien uwzględniać indywidualne cele, mocne strony, trudności i preferencje danej osoby, a także wspierać wsparcie rodziny i otoczenia społecznego.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Sprawdź również
Close
Back to top button