MedycynaZdrowie

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

Kardiomiopatia rozstrzeniowa (ang. dilated cardiomyopathy, DCM) jest chorobą serca, która charakteryzuje się rozszerzeniem i osłabieniem komór serca, zwłaszcza lewej komory. W wyniku tego rozszerzenia i osłabienia, serce staje się niezdolne do skutecznego pompowania krwi, co może prowadzić do niewydolności serca.

Przyczyny kardiomiopatii rozstrzeniowej mogą być różnorodne i często nieznane. Oto niektóre z możliwych przyczyn:

 • Czynniki dziedziczne: Wielu przypadków kardiomiopatii rozstrzeniowej ma podłoże genetyczne. Istnieją pewne wady genetyczne, które mogą prowadzić do osłabienia mięśnia sercowego i rozwoju choroby.
 • Infekcje wirusowe: Niektóre infekcje wirusowe, takie jak wirus Coxsackie B i wirus grypy, mogą uszkadzać mięsień sercowy i prowadzić do kardiomiopatii rozstrzeniowej.
 • Alkohol: Długotrwałe nadużywanie alkoholu może prowadzić do uszkodzenia mięśnia sercowego i rozwoju kardiomiopatii rozstrzeniowej.
 • Niedobory pokarmowe: Niektóre niedobory pokarmowe, takie jak niedobór witaminy B1 (tiaminy), mogą prowadzić do uszkodzenia mięśnia sercowego i rozwoju kardiomiopatii rozstrzeniowej.
 • Choroby metaboliczne: Niektóre choroby metaboliczne, takie jak hemochromatoza (nadmiar żelaza w organizmie) czy amyloidoza (gromadzenie się nieprawidłowych białek w tkankach), mogą prowadzić do kardiomiopatii rozstrzeniowej.
 • Czynniki toksyczne: Narażenie na niektóre substancje toksyczne, takie jak chemioterapeutyki, niektóre leki przeciwpadaczkowe czy niektóre substancje chemiczne, może prowadzić do uszkodzenia mięśnia sercowego i rozwoju kardiomiopatii rozstrzeniowej.

Objawy kardiomiopatii rozstrzeniowej mogą się różnić w zależności od stopnia zaawansowania choroby, ale mogą obejmować:

 • Zmęczenie i osłabienie
 • Trudności w oddychaniu (duszność)
 • Obrzęki kończyn (szczególnie nóg i kostek)
 • Kołatanie serca lub nieregularne bicie serca
 • Uczucie ucisku w klatce piersiowej
 • Zawroty głowy lub omdlenia

Diagnoza kardiomiopatii rozstrzeniowej opiera się na badaniu fizykalnym, badaniach obrazowych takich jak echokardiografia, badaniach elektrokardiograficznych (EKG) oraz ewentualnie biopsji mięśnia sercowego. Leczenie kardiomiopatii rozstrzeniowej zależy od przyczyny i objawów choroby. Może obejmować leki, takie jak inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), beta-blokery czy diuretyki, a w niektórych przypadkach, także leczenie operacyjne lub przeszczep serca.

Ważne jest, aby osoby z podejrzeniem kardiomiopatii rozstrzeniowej skonsultowały się z lekarzem kardiologiem, który przeprowadzi odpowiednie badania i dobierze optymalny plan leczenia w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta.

Przyczyny

Przyczyny kardiomiopatii rozstrzeniowej mogą być różnorodne. W wielu przypadkach przyczyna nie jest dokładnie znana i mówi się wtedy o kardiomiopatii rozstrzeniowej o etiologii idiopatycznej. Niemniej jednak, istnieją pewne czynniki ryzyka i czynniki mogące przyczyniać się do rozwoju tej choroby. Oto niektóre z najczęstszych przyczyn kardiomiopatii rozstrzeniowej:

 • Czynniki dziedziczne: Mutacje genetyczne mogą odgrywać rolę w rozwoju kardiomiopatii rozstrzeniowej. W niektórych rodzinach kardiomiopatia rozstrzeniowa może być dziedziczna.
 • Infekcje wirusowe: Niektóre infekcje wirusowe, takie jak wirus Coxsackie B, wirus grypy, wirus opryszczki czy HIV, mogą uszkodzić mięsień sercowy i prowadzić do rozwoju kardiomiopatii rozstrzeniowej.
 • Czynniki toksyczne: Narażenie na niektóre substancje toksyczne może prowadzić do uszkodzenia mięśnia sercowego i rozwoju kardiomiopatii rozstrzeniowej. Przykłady toksyn mogą obejmować alkohol (kardiomiopatia rozstrzeniowa alkoholowa), leki chemioterapeutyczne, kokainę, nadużywanie substancji psychoaktywnych oraz niektóre metale ciężkie.
 • Czynniki metaboliczne: Niektóre zaburzenia metaboliczne, takie jak hemochromatoza (nadmiar żelaza w organizmie), choroba tarczycy czy zaburzenia glikogenowe, mogą powodować uszkodzenie mięśnia sercowego i prowadzić do rozwoju kardiomiopatii rozstrzeniowej.
 • Niedobory pokarmowe: Niedobory niektórych składników odżywczych, takich jak witamina B1 (tiamina), mogą przyczyniać się do rozwoju kardiomiopatii rozstrzeniowej.
 • Choroby autoimmunologiczne: Niektóre choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń rumieniowaty układowy czy reumatoidalne zapalenie stawów, mogą powodować zapalenie mięśnia sercowego i prowadzić do rozwoju kardiomiopatii rozstrzeniowej.

Warto podkreślić, że kardiomiopatia rozstrzeniowa może mieć różne przyczyny i często występuje wieloczynnikowe oddziaływanie różnych czynników ryzyka. Osoby z podejrzeniem kardiomiopatii rozstrzeniowej powinny skonsultować się z lekarzem kardiologiem w celu przeprowadzenia odpowiednich badań diagnostycznych i ustalenia przyczyny choroby.

Objawy

Kardiomiopatia rozstrzeniowa może objawiać się różnymi objawami, które mogą być związane z osłabioną funkcją pompy serca oraz zastoinowym niewydolnością serca. Objawy kardiomiopatii rozstrzeniowej mogą być różne u różnych osób, ale często obejmują:

 • Duszność: Jest to częsty objaw kardiomiopatii rozstrzeniowej. Osoba może odczuwać trudności w oddychaniu lub uczucie duszności nawet podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak chodzenie czy wchodzenie po schodach.
 • Osłabienie: Osoby z kardiomiopatią rozstrzeniową mogą odczuwać ogólne osłabienie, zmęczenie i brak energii. Mogą mieć trudności z wykonywaniem codziennych czynności i szybko się męczyć.
 • Obrzęki: Kardiomiopatia rozstrzeniowa może powodować zastoinową niewydolność serca, co prowadzi do zatrzymywania się płynów w organizmie. W rezultacie osoba może doświadczać obrzęków, zwłaszcza w okolicach nóg, kostek, stóp i brzucha.
 • Kołatanie serca lub nieregularne bicie serca: Niektórzy pacjenci z kardiomiopatią rozstrzeniową mogą odczuwać silne kołatanie serca lub nieregularne bicie serca (arytmie).
 • Ból w klatce piersiowej: Niektórzy pacjenci mogą odczuwać ból w klatce piersiowej lub uczucie ucisku, które może być spowodowane osłabieniem mięśnia sercowego i niedokrwieniem.
 • Zawroty głowy i omdlenia: Niektóre osoby z kardiomiopatią rozstrzeniową mogą doświadczać zawrotów głowy, uczucia słabości lub nawet omdlenia. Jest to wynikiem niewystarczającego przepływu krwi do mózgu.
 • Inne objawy: Mogą wystąpić również inne objawy, takie jak nadmierne pocenie się, nudności, utrata apetytu i utrata masy ciała.

Ważne jest, aby pamiętać, że objawy kardiomiopatii rozstrzeniowej mogą się różnić u różnych osób. Niektóre osoby mogą być całkowicie bezobjawowe lub mogą mieć tylko łagodne objawy, podczas gdy u innych objawy mogą być bardziej nasilone. Jeśli masz podejrzenie kardiomiopatii rozstrzeniowej lub doświadczasz jakichkolwiek niepokojących objawów sercowych, zalecam skonsultowanie się z lekarzem w celu przeprowadzenia odpowiednich badań i postawienia diagnozy.

Diagnostyka

Diagnostyka kardiomiopatii rozstrzeniowej obejmuje różne badania i procedury, które pomagają lekarzowi ustalić diagnozę oraz ocenić stopień uszkodzenia serca. Oto niektóre z najważniejszych metod diagnostycznych stosowanych przy podejrzeniu kardiomiopatii rozstrzeniowej:

 • Wywiad medyczny: Lekarz przeprowadzi szczegółowy wywiad medyczny, w którym zapyta o objawy, historię chorób, rodzinne występowanie chorób sercowo-naczyniowych oraz stosowanie leków.
 • Badanie fizykalne: Lekarz dokona oceny stanu pacjenta poprzez badanie tętna, ciśnienia krwi, osłuchiwanie serca oraz ocenę obecności ewentualnych obrzęków.
 • EKG (elektrokardiogram): Jest to prosty i nieinwazyjny test, który rejestruje elektryczną aktywność serca. EKG może wykazać zmiany w rytmie serca, obecność zaburzeń przewodzenia czy cechy charakterystyczne dla kardiomiopatii rozstrzeniowej.
 • Echokardiografia: Jest to podstawowe badanie obrazowe, które pozwala na ocenę struktury, funkcji i wielkości serca. Echokardiografia może pomóc w identyfikacji rozszerzenia komór serca, osłabienia kurczliwości mięśnia sercowego oraz ocenie funkcji zastawek serca.
 • Testy laboratoryjne: Lekarz może zlecić badania laboratoryjne, takie jak oznaczenie poziomu elektrolitów, markerów uszkodzenia serca (np. troponiny), hormonalnych oraz badań metabolicznych, aby wykluczyć inne możliwe przyczyny objawów.
 • Testy obciążeniowe: W niektórych przypadkach lekarz może zalecić testy obciążeniowe, takie jak test wysiłkowy na bieżni lub test farmakologiczny, które pozwalają na ocenę reakcji serca na obciążenie fizyczne.
 • Kardiografia rezonansu magnetycznego (MRI) serca: To zaawansowane badanie obrazowe, które dostarcza bardziej szczegółowych informacji o strukturze i funkcji serca. MRI serca może być stosowane do oceny wielkości i funkcji komór serca oraz do wykluczenia innych patologii serca.

W niektórych przypadkach, jeśli lekarz podejrzewa obecność kardiomiopatii rozstrzeniowej, może być konieczne wykonanie biopsji mięśnia sercowego w celu oceny mikroskopowej struktury mięśnia sercowego i wykluczenia innych chorób serca.

Diagnostyka kardiomiopatii rozstrzeniowej wymaga kompleksowego podejścia i współpracy między lekarzem kardiologiem a pacjentem. Ostateczne postawienie diagnozy opiera się na wynikach badań oraz ocenie klinicznej.

Leczenie

Leczenie kardiomiopatii rozstrzeniowej jest kompleksowe i zależy od wielu czynników, takich jak stopień zaawansowania choroby, objawy, przyczyny, obecność powikłań oraz ogólny stan zdrowia pacjenta. Główne cele leczenia kardiomiopatii rozstrzeniowej to złagodzenie objawów, poprawa funkcji serca, kontrola czynników ryzyka oraz zapobieganie powikłaniom. Oto niektóre metody leczenia stosowane w kardiomiopatii rozstrzeniowej:

 • Farmakoterapia: Leki są podstawą leczenia kardiomiopatii rozstrzeniowej. Lekarz może zalecić różne rodzaje leków w zależności od objawów i etiologii choroby. Mogą to być leki m.in. rozszerzające naczynia krwionośne, leki moczopędne, inhibitory ACE (inhibitory konwertazy angiotensyny), beta-blokery czy antykoagulanty.
 • Monitorowanie i leczenie arytmii: Osoby z kardiomiopatią rozstrzeniową są bardziej podatne na występowanie zaburzeń rytmu serca. W przypadku potrzeby lekarz może zalecić monitorowanie i leczenie arytmii za pomocą leków przeciwarytmicznych, rozrusznika serca lub kardiowersji.
 • Leczenie przyczynowe: Jeśli znana jest przyczyna kardiomiopatii rozstrzeniowej, taka jak nadużywanie alkoholu lub infekcje wirusowe, konieczne może być leczenie przyczynowe. Może to obejmować zaprzestanie spożywania alkoholu, antywirusowe leki lub leczenie choroby autoimmunologicznej.
 • Rehabilitacja kardiologiczna: Program rehabilitacji kardiologicznej, który obejmuje kontrolowany program ćwiczeń fizycznych, edukację dotyczącą zdrowego stylu życia i wsparcie psychologiczne, może przyczynić się do poprawy funkcji serca, zwiększenia wydolności fizycznej i poprawy jakości życia.
 • Dieta i zmiana stylu życia: Zdrowa dieta o niskiej zawartości soli, ograniczenie spożycia alkoholu i unikanie palenia papierosów może pomóc w zarządzaniu kardiomiopatią rozstrzeniową. Ważne jest również kontrolowanie innych czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i wysokie stężenie cholesterolu.
 • Aparaty wspomagające funkcję serca: W zaawansowanych przypadkach kardiomiopatii rozstrzeniowej, gdy farmakoterapia nie przynosi wystarczających rezultatów, może być konieczne zastosowanie aparatów wspomagających funkcję serca, takich jak wspomaganie układu krążenia (VAD) lub przeszczep serca.

Leczenie kardiomiopatii rozstrzeniowej jest zindywidualizowane i wymaga współpracy z lekarzem specjalistą, takim jak kardiolog. Ważne jest regularne monitorowanie stanu zdrowia, kontrolowanie objawów i przestrzeganie zaleceń lekarskich w celu optymalnego zarządzania chorobą.

Kardiomiopatia rozstrzeniowa – dieta

Dieta odgrywa istotną rolę w zarządzaniu kardiomiopatią rozstrzeniową. Oto kilka ogólnych zaleceń dotyczących diety, które mogą być korzystne dla osób z tą chorobą:

 • Ograniczenie spożycia soli: Wysokie spożycie sodu może prowadzić do zatrzymywania płynów i zwiększonego obciążenia serca. Dlatego ważne jest ograniczenie spożycia soli w diecie. Unikaj solenia potraw i ogranicz spożycie produktów bogatych w sód, takich jak przetworzone żywność, fast foody i napoje słodzone.
 • Zbilansowana dieta: Stosuj zbilansowaną dietę bogatą w świeże owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe, chude białko (np. drób, ryby, fasola), zdrowe tłuszcze (np. awokado, oliwa z oliwek) oraz niskotłuszczowe produkty mleczne. Unikaj wysokotłuszczowych potraw, przetworzonej żywności i cukrów dodanych.
 • Ograniczenie spożycia alkoholu: Spożycie alkoholu może być szkodliwe dla osób z kardiomiopatią rozstrzeniową. Jeśli masz tę chorobę, najlepiej unikać spożywania alkoholu lub ograniczyć go do minimalnego poziomu.
 • Kontrola płynów: W przypadku nadmiernego zatrzymywania płynów, lekarz może zalecić kontrolę spożycia płynów. Może być konieczne ograniczenie ilości spożywanych płynów, zwłaszcza jeśli występują obrzęki.
 • Monitorowanie wagi ciała: Ważne jest monitorowanie wagi ciała i utrzymanie jej w odpowiednich granicach. Regularne ważenie się może pomóc w kontrolowaniu zatrzymywania płynów.

Ważne jest również indywidualne dostosowanie diety do swoich indywidualnych potrzeb i zaleceń lekarza. Dlatego zawsze warto skonsultować się z dietetykiem lub lekarzem w celu uzyskania spersonalizowanych zaleceń żywieniowych, uwzględniających stan zdrowia i ewentualne inne choroby towarzyszące.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Sprawdź również
Close
Back to top button