MedycynaZdrowie

Czym są żylaki przełyku?

Żylaki przełyku, zwane również żylakami jednoimiennymi, to poszerzone i pofałdowane naczynia krwionośne znajdujące się w przełyku. Są to żylne pęcherzyki lub naczynia, które stają się powiększone i wrażliwe na uszkodzenia. Żylaki przełyku są wynikiem zwiększonego ciśnienia wrotnej żyły wrotnej, która odprowadza krew z jelit do wątroby.

Najczęstszą przyczyną żylaków przełyku jest marskość wątroby. Marskość wątroby powoduje uszkodzenie i bliznowacenie tkanki wątroby, co prowadzi do wzrostu ciśnienia w naczyniach krwionośnych wokół wątroby. Wzrost ciśnienia wrotnej żyły wrotnej powoduje, że krew z trawienia jelitnego szuka innych dróg krążenia, a to z kolei prowadzi do poszerzenia i powstania żylaków w przełyku.

Żylaki przełyku mogą prowadzić do poważnych powikłań, takich jak krwawienie z żylaków. Ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia, żylaki przełyku są stanem, który wymaga pilnej opieki medycznej. Kiedy żylaki przełyku krwawią, może wystąpić krwawienie z ust lub czarny, smołowaty stolec.

Leczenie żylaków przełyku ma na celu kontrolowanie krwawienia oraz zmniejszenie ryzyka powikłań. Może obejmować stosowanie leków obkurczających naczynia krwionośne, terapię sklerotyzującą (wstrzykiwanie substancji do żylaków w celu zamknięcia naczyń) lub procedury interwencyjne, takie jak skleroterapia endoskopowa lub założenie zacisków na żylaki (banding). W przypadkach ciężkich żylaków przełyku, które są oporne na inne metody leczenia, może być konieczne wykonanie procedury nazywanej wstążkowaniem lub przetoką wątrobowo-żylną w celu zmniejszenia ciśnienia wrotnej żyły wrotnej.

Jak powstają żylaki przełyku i czym się objawiają?

Żylaki przełyku powstają w wyniku zwiększonego ciśnienia w żyłach przełyku. Główną przyczyną żylaków przełyku jest marskość wątroby, ale mogą również występować w innych stanach prowadzących do zwiększonego ciśnienia wrotnej żyły wrotnej. Oto podstawowe mechanizmy powstawania żylaków przełyku:

 1. Marskość wątroby: Marskość wątroby powoduje uszkodzenie i bliznowacenie tkanki wątroby. To prowadzi do zwiększonego oporu przepływu krwi przez wątrobę i wzrostu ciśnienia wrotnej żyły wrotnej. Zwiększone ciśnienie wrotnej żyły wrotnej powoduje, że krew szuka innych dróg krążenia, w tym przez żylaki przełyku.
 2. Zakrzepica żył wrotnej: Zakrzepica żył wrotnej, czyli tworzenie się skrzepliny wewnątrz wątroby, może prowadzić do zwiększonego ciśnienia wrotnej żyły wrotnej i powstania żylaków przełyku.
 3. Niedrożność żył wątrobowych: Niedrożność żył wątrobowych, czyli ich zwężenie lub zamknięcie, może prowadzić do wzrostu ciśnienia wrotnej żyły wrotnej i powstania żylaków przełyku.

Objawy żylaków przełyku mogą się różnić w zależności od stopnia powiększenia żylaków oraz ewentualnego krwawienia z nich. Oto niektóre z możliwych objawów żylaków przełyku:

 1. Krwawienie z żylaków: Krwawienie z żylaków przełyku jest najbardziej niebezpiecznym powikłaniem i może objawiać się wymiotami krwią, czarnym, smołowatym stolcem, lub krwawieniem z nosa.
 2. Ostry ból w klatce piersiowej: Niektórzy pacjenci mogą doświadczać ostrych bólów w klatce piersiowej związanych z żylakami przełyku.
 3. Trudności w połykaniu: Duże żylaki przełyku mogą powodować trudności w połykaniu (dysfagia) lub uczucie zatrzymania pokarmu w przełyku.
 4. Nudności, wymioty i utrata masy ciała: Zaawansowane żylaki przełyku mogą powodować objawy takie jak nudności, wymioty i utrata masy ciała.
 5. Widoczne żylaki w okolicy przełyku: Podczas endoskopii można zaobserwować powiększone, widoczne naczynia krwionośne w okolicy przełyku.

Jeśli występują objawy sugerujące żylaki przełyku, konieczna jest ocena przez lekarza w celu postawienia diagnozy i rozpoczęcia odpowiedniego leczenia.

Żylaki przełyku – rozpoznanie i rokowanie

Rozpoznanie żylaków przełyku zwykle opiera się na badaniu endoskopowym (gastroskopia), które pozwala na bezpośrednią wizualizację żylaków i ocenę ich stopnia zaawansowania. Podczas gastroskopii lekarz może ocenić wielkość, lokalizację i ewentualne krwawienie z żylaków. Dodatkowo, wykonuje się również inne badania, takie jak badania obrazowe (np. ultrasonografia), aby ocenić stan naczyń wątrobowych i przepływ krwi.

Rokowanie w przypadku żylaków przełyku zależy od wielu czynników, takich jak stopień zaawansowania żylaków, obecność krwawienia, podstawowa przyczyna (np. marskość wątroby) oraz odpowiedź na leczenie. Pacjenci z żylakami przełyku są narażeni na ryzyko powikłań, szczególnie krwawienia z żylaków, które może być potencjalnie groźne. Niektóre czynniki ryzyka związane z gorszym rokowaniem obejmują:

 1. Zaawansowanie marskości wątroby: Pacjenci z bardziej zaawansowaną marskością wątroby mają zwykle gorsze rokowanie.
 2. Wiek pacjenta: Starszy wiek pacjenta może wpływać na gorsze rokowanie.
 3. Częste krwawienia z żylaków: Powtarzające się krwawienia z żylaków mogą wiązać się z gorszym rokowaniem.

Leczenie żylaków przełyku ma na celu kontrolowanie krwawienia, zapobieganie powikłaniom i poprawę jakości życia pacjenta. W przypadku małych i niekrwawiących żylaków, monitorowanie i stosowanie farmakoterapii obkurczającej naczynia krwionośne może być wystarczające. W przypadku większych żylaków lub krwawień z żylaków konieczne może być interwencyjne leczenie endoskopowe, takie jak skleroterapia lub założenie zacisków na żylaki. W przypadkach ciężkich lub nawracających krwawień, może być konieczne wykonanie procedur inwazyjnych, takich jak zakładanie sztucznej przetoki między wrotną żyłą a żyłą wrotową (przetoka TIPS) lub operacja chirurgiczna.

Rokowanie zależy od wielu czynników i jest indywidualne dla każdego pacjenta. W przypadku żylaków przełyku, szczególnie u pacjentów z zaawansowaną marskością wątroby, rokowanie może być poważne. Regularne monitorowanie, przestrzeganie zaleceń lekarza i odpowiednie leczenie mogą pomóc w kontrolowaniu żylaków i minimalizacji powikłań.

Jak leczy się żylaki przełyku?

Leczenie żylaków przełyku ma na celu zmniejszenie ryzyka krwawienia, kontrolę objawów i poprawę jakości życia pacjenta. Wybór konkretnych metod leczenia zależy od stopnia zaawansowania żylaków, obecności krwawienia oraz ogólnego stanu pacjenta. Oto niektóre metody leczenia żylaków przełyku:

 1. Farmakoterapia: Stosowanie leków obkurczających naczynia krwionośne, takich jak beta-blokery (np. propranolol, nadolol), może zmniejszyć ciśnienie w żylakach przełyku i zmniejszyć ryzyko krwawienia. Leki te powinny być stosowane pod nadzorem lekarza ze względu na konieczność monitorowania ciśnienia tętniczego i innych potencjalnych skutków ubocznych.
 2. Skleroterapia: Jest to metoda, podczas której lekarz wstrzykuje specjalne substancje (np. substancje sklerotyzujące lub klejące) bezpośrednio do żylaków, powodując zamknięcie i zarośnięcie naczyń krwionośnych. Skleroterapia może być wykonywana podczas endoskopii.
 3. Założenie zacisków (banding): Polega na umieszczeniu gumowych zacisków wokół żylaków w celu ich zamknięcia. Założenie zacisków jest stosowane podczas endoskopii i może być wykonywane stopniowo w celu zmniejszenia liczby żylaków.
 4. Terapia endoskopowa za pomocą kleju: Jest to bardziej zaawansowana metoda, która polega na aplikacji kleju do żylaków za pomocą endoskopu. Klej powoduje zamknięcie naczyń krwionośnych i zapobiega krwawieniu.
 5. Przetoka wątrobowo-żylna (TIPS): To procedura interwencyjna, podczas której tworzy się sztuczne połączenie między wrotną żyłą a żyłą wrotową za pomocą metalowego stentu. TIPS pomaga w zmniejszeniu ciśnienia w żylakach i poprawia przepływ krwi w wątrobie.

W niektórych przypadkach, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne lub występują poważne powikłania, może być konieczne przeprowadzenie operacji chirurgicznej, takiej jak przetokowo-wątrobowa shunt (operacja Rexa-Puestowa). Ta procedura chirurgiczna ma na celu zmniejszenie ciśnienia w żylakach i przywrócenie prawidłowego przepływu krwi w wątrobie.

Ważne jest również leczenie podstawowej przyczyny żylaków przełyku, takiej jak leczenie marskości wątroby lub innych schorzeń wątroby, aby zapobiegać dalszemu postępowi choroby i powstawaniu nowych żylaków.

W każdym przypadku leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza, a strategia terapeutyczna powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta.

Czym jest marskość wątroby i jak do niej dochodzi?

Marskość wątroby to nieodwracalne i postępujące schorzenie charakteryzujące się stopniową utratą funkcji wątroby i zastąpieniem jej zdrowej tkanki bliznami (zwane włóknieniem). Jest to wynik przewlekłego uszkodzenia wątroby, które może być spowodowane różnymi czynnikami.

Najczęstsze przyczyny marskości wątroby to:

 1. Nadużywanie alkoholu: Długotrwałe i nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do stopniowego uszkodzenia wątroby i rozwinięcia marskości.
 2. Wirusowe zapalenie wątroby: Zakażenie wirusami zapalenia wątroby typu B, C lub D może prowadzić do przewlekłego zapalenia wątroby i ostatecznie do marskości.
 3. Choroba alkoholowa wątroby: Jest to wynik połączenia nadużywania alkoholu i niedoboru odżywienia. Wpływ alkoholu na wątrobę jest wzmocniony przez nieodpowiednią dietę, co prowadzi do poważnych uszkodzeń wątroby.
 4. Stłuszczenie wątroby: Nagromadzenie tłuszczu w komórkach wątroby, zwykle spowodowane otyłością, insulinoopornością, cukrzycą typu 2 lub wysokim poziomem cholesterolu, może prowadzić do stłuszczeniowego zapalenia wątroby, a następnie marskości.
 5. Choroba autoimmunologiczna: Układ odpornościowy atakuje błony komórkowe wątroby, powodując stan zapalny i uszkodzenia, co może prowadzić do marskości.
 6. Hemochromatoza: Jest to zaburzenie metaboliczne, które powoduje nadmiar żelaza w organizmie. Nadmiar żelaza gromadzi się w wątrobie, powodując uszkodzenie i marskość.
 7. Choroba Wilsona: Jest to rzadkie dziedziczne zaburzenie metaboliczne, w którym dochodzi do nadmiaru miedzi w organizmie, co prowadzi do uszkodzenia wątroby i innych narządów.

Objawy marskości wątroby mogą być różnorodne i zależą od zaawansowania choroby. Mogą obejmować zmęczenie, osłabienie, utratę masy ciała, żółtaczkę, obrzęki, świąd skóry, utratę apetytu, nudności, wymioty, bóle brzucha, wodobrzusze, powiększenie wątroby i inne objawy.

Wczesne wykrycie i leczenie przyczyn marskości wątroby oraz odpowiednia opieka medyczna są kluczowe dla zarządzania chorobą i minimalizowania jej skutków. Leczenie może obejmować zmiany stylu życia, farmakoterapię, dietę, unikanie alkoholu, terapię przeciwwirusową w przypadku wirusowego zapalenia wątroby, a w niektórych przypadkach również przeszczepienie wątroby.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button