MedycynaZdrowie

Czym są żylaki przełyku?

Żylaki przełyku, zwane również żylakami jednoimiennymi, to poszerzone i pofałdowane naczynia krwionośne znajdujące się w przełyku. Są to żylne pęcherzyki lub naczynia, które stają się powiększone i wrażliwe na uszkodzenia. Żylaki przełyku są wynikiem zwiększonego ciśnienia wrotnej żyły wrotnej, która odprowadza krew z jelit do wątroby.

Najczęstszą przyczyną żylaków przełyku jest marskość wątroby. Marskość wątroby powoduje uszkodzenie i bliznowacenie tkanki wątroby, co prowadzi do wzrostu ciśnienia w naczyniach krwionośnych wokół wątroby. Wzrost ciśnienia wrotnej żyły wrotnej powoduje, że krew z trawienia jelitnego szuka innych dróg krążenia, a to z kolei prowadzi do poszerzenia i powstania żylaków w przełyku.

Żylaki przełyku mogą prowadzić do poważnych powikłań, takich jak krwawienie z żylaków. Ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia, żylaki przełyku są stanem, który wymaga pilnej opieki medycznej. Kiedy żylaki przełyku krwawią, może wystąpić krwawienie z ust lub czarny, smołowaty stolec.

Leczenie żylaków przełyku ma na celu kontrolowanie krwawienia oraz zmniejszenie ryzyka powikłań. Może obejmować stosowanie leków obkurczających naczynia krwionośne, terapię sklerotyzującą (wstrzykiwanie substancji do żylaków w celu zamknięcia naczyń) lub procedury interwencyjne, takie jak skleroterapia endoskopowa lub założenie zacisków na żylaki (banding). W przypadkach ciężkich żylaków przełyku, które są oporne na inne metody leczenia, może być konieczne wykonanie procedury nazywanej wstążkowaniem lub przetoką wątrobowo-żylną w celu zmniejszenia ciśnienia wrotnej żyły wrotnej.

Jak powstają żylaki przełyku i czym się objawiają?

Żylaki przełyku powstają w wyniku zwiększonego ciśnienia w żyłach przełyku. Główną przyczyną żylaków przełyku jest marskość wątroby, ale mogą również występować w innych stanach prowadzących do zwiększonego ciśnienia wrotnej żyły wrotnej. Oto podstawowe mechanizmy powstawania żylaków przełyku:

 1. Marskość wątroby: Marskość wątroby powoduje uszkodzenie i bliznowacenie tkanki wątroby. To prowadzi do zwiększonego oporu przepływu krwi przez wątrobę i wzrostu ciśnienia wrotnej żyły wrotnej. Zwiększone ciśnienie wrotnej żyły wrotnej powoduje, że krew szuka innych dróg krążenia, w tym przez żylaki przełyku.
 2. Zakrzepica żył wrotnej: Zakrzepica żył wrotnej, czyli tworzenie się skrzepliny wewnątrz wątroby, może prowadzić do zwiększonego ciśnienia wrotnej żyły wrotnej i powstania żylaków przełyku.
 3. Niedrożność żył wątrobowych: Niedrożność żył wątrobowych, czyli ich zwężenie lub zamknięcie, może prowadzić do wzrostu ciśnienia wrotnej żyły wrotnej i powstania żylaków przełyku.

Objawy żylaków przełyku mogą się różnić w zależności od stopnia powiększenia żylaków oraz ewentualnego krwawienia z nich. Oto niektóre z możliwych objawów żylaków przełyku:

 1. Krwawienie z żylaków: Krwawienie z żylaków przełyku jest najbardziej niebezpiecznym powikłaniem i może objawiać się wymiotami krwią, czarnym, smołowatym stolcem, lub krwawieniem z nosa.
 2. Ostry ból w klatce piersiowej: Niektórzy pacjenci mogą doświadczać ostrych bólów w klatce piersiowej związanych z żylakami przełyku.
 3. Trudności w połykaniu: Duże żylaki przełyku mogą powodować trudności w połykaniu (dysfagia) lub uczucie zatrzymania pokarmu w przełyku.
 4. Nudności, wymioty i utrata masy ciała: Zaawansowane żylaki przełyku mogą powodować objawy takie jak nudności, wymioty i utrata masy ciała.
 5. Widoczne żylaki w okolicy przełyku: Podczas endoskopii można zaobserwować powiększone, widoczne naczynia krwionośne w okolicy przełyku.

Jeśli występują objawy sugerujące żylaki przełyku, konieczna jest ocena przez lekarza w celu postawienia diagnozy i rozpoczęcia odpowiedniego leczenia.

Żylaki przełyku – rozpoznanie i rokowanie

Rozpoznanie żylaków przełyku zwykle opiera się na badaniu endoskopowym (gastroskopia), które pozwala na bezpośrednią wizualizację żylaków i ocenę ich stopnia zaawansowania. Podczas gastroskopii lekarz może ocenić wielkość, lokalizację i ewentualne krwawienie z żylaków. Dodatkowo, wykonuje się również inne badania, takie jak badania obrazowe (np. ultrasonografia), aby ocenić stan naczyń wątrobowych i przepływ krwi.

Rokowanie w przypadku żylaków przełyku zależy od wielu czynników, takich jak stopień zaawansowania żylaków, obecność krwawienia, podstawowa przyczyna (np. marskość wątroby) oraz odpowiedź na leczenie. Pacjenci z żylakami przełyku są narażeni na ryzyko powikłań, szczególnie krwawienia z żylaków, które może być potencjalnie groźne. Niektóre czynniki ryzyka związane z gorszym rokowaniem obejmują:

 1. Zaawansowanie marskości wątroby: Pacjenci z bardziej zaawansowaną marskością wątroby mają zwykle gorsze rokowanie.
 2. Wiek pacjenta: Starszy wiek pacjenta może wpływać na gorsze rokowanie.
 3. Częste krwawienia z żylaków: Powtarzające się krwawienia z żylaków mogą wiązać się z gorszym rokowaniem.

Leczenie żylaków przełyku ma na celu kontrolowanie krwawienia, zapobieganie powikłaniom i poprawę jakości życia pacjenta. W przypadku małych i niekrwawiących żylaków, monitorowanie i stosowanie farmakoterapii obkurczającej naczynia krwionośne może być wystarczające. W przypadku większych żylaków lub krwawień z żylaków konieczne może być interwencyjne leczenie endoskopowe, takie jak skleroterapia lub założenie zacisków na żylaki. W przypadkach ciężkich lub nawracających krwawień, może być konieczne wykonanie procedur inwazyjnych, takich jak zakładanie sztucznej przetoki między wrotną żyłą a żyłą wrotową (przetoka TIPS) lub operacja chirurgiczna.

Rokowanie zależy od wielu czynników i jest indywidualne dla każdego pacjenta. W przypadku żylaków przełyku, szczególnie u pacjentów z zaawansowaną marskością wątroby, rokowanie może być poważne. Regularne monitorowanie, przestrzeganie zaleceń lekarza i odpowiednie leczenie mogą pomóc w kontrolowaniu żylaków i minimalizacji powikłań.

Jak leczy się żylaki przełyku?

Leczenie żylaków przełyku ma na celu zmniejszenie ryzyka krwawienia, kontrolę objawów i poprawę jakości życia pacjenta. Wybór konkretnych metod leczenia zależy od stopnia zaawansowania żylaków, obecności krwawienia oraz ogólnego stanu pacjenta. Oto niektóre metody leczenia żylaków przełyku:

 1. Farmakoterapia: Stosowanie leków obkurczających naczynia krwionośne, takich jak beta-blokery (np. propranolol, nadolol), może zmniejszyć ciśnienie w żylakach przełyku i zmniejszyć ryzyko krwawienia. Leki te powinny być stosowane pod nadzorem lekarza ze względu na konieczność monitorowania ciśnienia tętniczego i innych potencjalnych skutków ubocznych.
 2. Skleroterapia: Jest to metoda, podczas której lekarz wstrzykuje specjalne substancje (np. substancje sklerotyzujące lub klejące) bezpośrednio do żylaków, powodując zamknięcie i zarośnięcie naczyń krwionośnych. Skleroterapia może być wykonywana podczas endoskopii.
 3. Założenie zacisków (banding): Polega na umieszczeniu gumowych zacisków wokół żylaków w celu ich zamknięcia. Założenie zacisków jest stosowane podczas endoskopii i może być wykonywane stopniowo w celu zmniejszenia liczby żylaków.
 4. Terapia endoskopowa za pomocą kleju: Jest to bardziej zaawansowana metoda, która polega na aplikacji kleju do żylaków za pomocą endoskopu. Klej powoduje zamknięcie naczyń krwionośnych i zapobiega krwawieniu.
 5. Przetoka wątrobowo-żylna (TIPS): To procedura interwencyjna, podczas której tworzy się sztuczne połączenie między wrotną żyłą a żyłą wrotową za pomocą metalowego stentu. TIPS pomaga w zmniejszeniu ciśnienia w żylakach i poprawia przepływ krwi w wątrobie.

W niektórych przypadkach, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne lub występują poważne powikłania, może być konieczne przeprowadzenie operacji chirurgicznej, takiej jak przetokowo-wątrobowa shunt (operacja Rexa-Puestowa). Ta procedura chirurgiczna ma na celu zmniejszenie ciśnienia w żylakach i przywrócenie prawidłowego przepływu krwi w wątrobie.

Ważne jest również leczenie podstawowej przyczyny żylaków przełyku, takiej jak leczenie marskości wątroby lub innych schorzeń wątroby, aby zapobiegać dalszemu postępowi choroby i powstawaniu nowych żylaków.

W każdym przypadku leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza, a strategia terapeutyczna powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta.

Czym jest marskość wątroby i jak do niej dochodzi?

Marskość wątroby to nieodwracalne i postępujące schorzenie charakteryzujące się stopniową utratą funkcji wątroby i zastąpieniem jej zdrowej tkanki bliznami (zwane włóknieniem). Jest to wynik przewlekłego uszkodzenia wątroby, które może być spowodowane różnymi czynnikami.

Najczęstsze przyczyny marskości wątroby to:

 1. Nadużywanie alkoholu: Długotrwałe i nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do stopniowego uszkodzenia wątroby i rozwinięcia marskości.
 2. Wirusowe zapalenie wątroby: Zakażenie wirusami zapalenia wątroby typu B, C lub D może prowadzić do przewlekłego zapalenia wątroby i ostatecznie do marskości.
 3. Choroba alkoholowa wątroby: Jest to wynik połączenia nadużywania alkoholu i niedoboru odżywienia. Wpływ alkoholu na wątrobę jest wzmocniony przez nieodpowiednią dietę, co prowadzi do poważnych uszkodzeń wątroby.
 4. Stłuszczenie wątroby: Nagromadzenie tłuszczu w komórkach wątroby, zwykle spowodowane otyłością, insulinoopornością, cukrzycą typu 2 lub wysokim poziomem cholesterolu, może prowadzić do stłuszczeniowego zapalenia wątroby, a następnie marskości.
 5. Choroba autoimmunologiczna: Układ odpornościowy atakuje błony komórkowe wątroby, powodując stan zapalny i uszkodzenia, co może prowadzić do marskości.
 6. Hemochromatoza: Jest to zaburzenie metaboliczne, które powoduje nadmiar żelaza w organizmie. Nadmiar żelaza gromadzi się w wątrobie, powodując uszkodzenie i marskość.
 7. Choroba Wilsona: Jest to rzadkie dziedziczne zaburzenie metaboliczne, w którym dochodzi do nadmiaru miedzi w organizmie, co prowadzi do uszkodzenia wątroby i innych narządów.

Objawy marskości wątroby mogą być różnorodne i zależą od zaawansowania choroby. Mogą obejmować zmęczenie, osłabienie, utratę masy ciała, żółtaczkę, obrzęki, świąd skóry, utratę apetytu, nudności, wymioty, bóle brzucha, wodobrzusze, powiększenie wątroby i inne objawy.

Wczesne wykrycie i leczenie przyczyn marskości wątroby oraz odpowiednia opieka medyczna są kluczowe dla zarządzania chorobą i minimalizowania jej skutków. Leczenie może obejmować zmiany stylu życia, farmakoterapię, dietę, unikanie alkoholu, terapię przeciwwirusową w przypadku wirusowego zapalenia wątroby, a w niektórych przypadkach również przeszczepienie wątroby.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button

Wybierz który hotel ci odpowiada
Musisz wybrać termin który chcesz zarezerwować. Oprócz tego możesz także zadać pytania lub dodać coś od siebie.

Wymień 100 punktów na 1 warrant