Zdrowie

Drgawki

Drgawki, nazywane również konwulsjami, to nagłe, niekontrolowane skurcze mięśni, które mogą towarzyszyć różnym stanom i schorzeniom. Drgawki są objawem, a nie samodzielną chorobą.

Objawy drgawek mogą się różnić w zależności od rodzaju drgawek i obszaru mózgu, który jest zaangażowany. Ogólne objawy drgawek mogą obejmować:

 • Nagłe, niekontrolowane skurcze mięśni.
 • Utrata przytomności.
 • Ślinotok i grymasy w okolicach twarzy.
 • Trudności w oddychaniu.
 • Wymioty.
 • Utrata kontroli nad pęcherzem moczowym lub jelitami.

Rodzaje drgawek

Drgawki to niekontrolowane skurcze mięśni, które mogą występować w różnych formach i o różnym nasileniu. Oto kilka rodzajów drgawek:

Drgawki toniczne: To rodzaj drgawek, podczas których mięśnie stają się sztywne i napięte. Osoba może stracić przytomność i upaść. Drgawki toniczne są często związane z epilepsją.

Drgawki kloniczne: W drgawkach klonicznych mięśnie rytmicznie i szybko kurczą się i rozkurczają. To typowe objawy drgawek toniczno-klonicznych, które są również znane jako drgawki wielokrotne.

Drgawki toniczno-kloniczne (dawniej nazywane grand mal): To najbardziej rozpoznawalny typ drgawek w przebiegu epilepsji. Zaczynają się od drgawek tonicznych (sztywność mięśni), a następnie przechodzą w drgawki kloniczne (rytmiczne ruchy mięśni). Osoba zwykle traci przytomność i może dojść do utraty kontroli nad pęcherzem moczowym lub jelitami.

Drgawki miokloniczne: W drgawkach mioklonicznych mięśnie gwałtownie i szybko kurczą się i rozkurczają, powodując nagłe, mimowolne ruchy ciała. Te drgawki mogą być wynikiem epilepsji lub innych zaburzeń neurologicznych.

Drgawki atoniczne: W drgawkach atonicznych mięśnie nagle tracą napięcie, co prowadzi do utraty kontroli nad ciałem. Osoba może nagle upaść. Te drgawki są nazywane również drgawkami “drop attacks.”

Drgawki ogniskowe (częściowe): Drgawki te rozpoczynają się w określonym obszarze mózgu i wpływają na konkretne części ciała lub funkcje, takie jak zmiany zachowania, halucynacje lub zaburzenia ruchu. Mogą się rozwijać w bardziej złożone drgawki, zwane drgawkami ogniskowymi wtórnymi.

Drgawki ogniskowe wtórne: Drgawki ogniskowe mogą rozwijać się w bardziej ogólną postać drgawek, takie jak drgawki toniczno-kloniczne.

Drgawki gorączkowe: To rodzaj drgawek, które występują u dzieci w wyniku gorączki. Są zazwyczaj przemijające i niekoniecznie oznaczają obecność epilepsji.

Drgawki psychogenne: To drgawki, które nie mają podłoża neurologicznego, ale są wynikiem czynników psychologicznych, takich jak stres czy konflikt emocjonalny.

Drgawki towarzyszące innym chorobom:

 • Drgawki w chorobie Alzheimera: Mogą występować u osób z chorobą Alzheimera.
 • Drgawki w chorobie Parkinsona: Osoby z chorobą Parkinsona mogą doświadczać drgawek jako skutku leczenia lub w wyniku samej choroby.

Leczenie drgawek zależy od przyczyny i rodzaju drgawek. Osoba, która doświadcza drgawek, powinna skonsultować się z lekarzem w celu dokładnej oceny i ustalenia planu leczenia.

Padaczka

Padaczka to przewlekła choroba neurologiczna charakteryzująca się nawracającymi napadami drgawkowymi, które są wynikiem zaburzeń w elektrycznej aktywności mózgu. Jest to jedna z najczęstszych chorób neurologicznych, która może występować w różnych postaciach i o różnym nasileniu. Oto kilka kluczowych informacji na temat padaczki:

Przyczyny padaczki:

 • W wielu przypadkach przyczyna padaczki pozostaje nieznana (idiopatyczna padaczka).
 • Padaczka może być dziedziczna i występować w rodzinach.
 • Inne możliwe przyczyny to urazy mózgu, infekcje, guzy mózgu, choroby neurodegeneracyjne, zaburzenia metaboliczne i problemy w rozwoju mózgu.

Objawy padaczki:

 • Napady drgawkowe: To kluczowy objaw padaczki. Napady mogą mieć różną postać i charakter, w zależności od rodzaju padaczki. Mogą to być drgawki toniczno-kloniczne (z charakterystycznym drgawieniem i utratą przytomności), drgawki częściowe (z ograniczonym zakresem drgawek i zmianami w zachowaniu) lub inne rodzaje napadów.
 • Przy niektórych rodzajach padaczki mogą wystąpić również objawy takie jak zaburzenia widzenia, omamy, dezorientacja, drżenie czy niekontrolowane ruchy.

Rodzaje padaczki:

 • Istnieje wiele różnych rodzajów padaczki, w tym:
  • Padaczka skroniowa (rolandyczna)
  • Padaczka potyliczna (okcyzipitalna)
  • Padaczka skroniowo-potyliczna (rolandookcyzipitalna)
  • Padaczka płatowa skroniowa
  • Padaczka czołowa
  • Padaczka potyliczna
  • Padaczka nadprzewodnikowa
  • Padaczka frontalna
  • Padaczka spustowa
  • Inne rodzaje, w tym padaczka lekooporna

Leczenie padaczki:

 • Leczenie padaczki jest zindywidualizowane i zależy od rodzaju padaczki, częstotliwości napadów oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.
 • Głównym celem leczenia jest kontrola napadów i poprawa jakości życia pacjenta.
 • Leki przeciwpadaczkowe są często pierwszą linią leczenia i są przepisywane w zależności od rodzaju padaczki.
 • W niektórych przypadkach, szczególnie gdy leczenie farmakologiczne nie przynosi pożądanych efektów, może być rozważane leczenie operacyjne, głęboka stymulacja mózgu lub dieta ketogenna.

Osoby z zdiagnozowaną padaczką powinny być pod opieką neurologa lub epileptologa, aby monitorować stan zdrowia i dostosować leczenie w razie potrzeby. Właściwie prowadzone leczenie może pomóc w kontrolowaniu napadów i minimalizowaniu skutków ubocznych choroby.

Przyczyny drgawek

Epilepsja: Jest to najczęstsza przyczyna nawracających drgawek. Epilepsja to przewlekła choroba neurologiczna, która powoduje nadmierną aktywność elektryczną w mózgu.

Gorączka drgawkowa: Drgawki mogą wystąpić u dzieci w wyniku gwałtownego wzrostu temperatury ciała związanego z gorączką. To zazwyczaj jest stanem przemijającym i nie oznacza, że dziecko ma epilepsję.

Choroby neurologiczne: Drgawki mogą być wynikiem innych chorób neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane, urazy mózgu, guzy mózgu czy udary.

Zatrucie: Niektóre trujące substancje lub leki mogą wywołać drgawki.

Niedobór substancji odżywczych: Niedobór witamin i minerałów, zwłaszcza magnezu, może prowadzić do drgawek.

Choroby metaboliczne: Niektóre choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca, mogą prowadzić do drgawek.

Alkohol lub narkotyki: Nadmierny alkohol lub używanie narkotyków może wywołać drgawki.

Postępowanie przy drgawkach

Postępowanie w przypadku napadów drgawkowych może być kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta. Oto kroki, które można podjąć w przypadku, gdy świadczysz pomoc osobie doświadczającej drgawek:

 • Zachowaj spokój: Pozostań spokojny i zachowaj opanowanie. Drgawki mogą wyglądać przerażająco, ale ważne jest, aby zachować zimną krew.
 • Ochrona pacjenta: Upewnij się, że otoczenie jest bezpieczne. Usuń ostre przedmioty lub inne potencjalne zagrożenia z bliskiego otoczenia osoby doświadczającej drgawek.
 • Położenie pacjenta: Połóż osobę na płasko na twardym podłożu, jeśli to możliwe, aby uniknąć urazów. Jeśli nie można położyć jej na ziemi, umieść poduszkę lub coś miękkiego pod jej głową, aby zminimalizować ryzyko urazu głowy.
 • Obróć pacjenta na bok: Ułożenie pacjenta na boku (pozycja boczna bezpieczeństwa) po zakończeniu drgawek może pomóc w uniknięciu uduszenia lub aspiracji (wdychania treści żołądkowej do płuc).
 • Nie wkładaj niczego do ust: Nie próbuj wkładać niczego do ust osoby doświadczającej drgawek, ponieważ to może zaszkodzić i spowodować urazy lub zadławienie.
 • Monitoruj czas: Zrób notatkę o czasie rozpoczęcia drgawek. Jeśli drgawki trwają dłużej niż 5 minut lub jeśli kolejne drgawki występują bez przerwy, natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe.
 • Pozostaw przestrzeń: Usuń niepotrzebnych świadków i utrzymuj prywatność osoby doświadczającej drgawek.
 • Rozluźnij ubranie: Rozepnij ubranie wokół szyi i klatki piersiowej, aby ułatwić oddychanie.
 • Utrzymuj kontakt wzrokowy: Spróbuj utrzymywać kontakt wzrokowy z osobą, aby wiedziała, że jesteś obok niej i że jej nie zostawiasz samą.
 • Bądź gotowy na wymioty: Jeśli osoba zacznie wymiotować po zakończeniu drgawek, pomóż jej obrócić głowę, aby uniknąć uduszenia.
 • Nie próbuj powstrzymać drgawek: Nie próbuj fizycznie zatrzymać drgawek, ponieważ to może prowadzić do urazów.

Po zakończeniu drgawek pomóż osobie wrócić do pozycji bocznej bezpieczeństwa i monitoruj jej stan. Jeśli drgawki trwają dłużej niż zazwyczaj lub jeśli osoba doświadcza poważnych obrażeń, natychmiast skontaktuj się z pogotowiem ratunkowym.

Warto pamiętać, że drgawki mogą mieć różne przyczyny, dlatego ważne jest, aby osoba doświadczająca drgawek była oceniana przez lekarza, aby ustalić przyczynę i odpowiednie leczenie.

Drgawki – diagnostyka

Diagnostyka drgawek jest procesem, w którym lekarz stara się ustalić przyczynę i rodzaj drgawek, aby móc wprowadzić odpowiednie leczenie. Oto kilka kroków, które mogą być częścią procesu diagnostycznego:

 • Historia medyczna i wywiad:
  • Lekarz zacznie od dokładnego zebrania informacji o historii medycznej pacjenta, w tym o rodzinnych przypadkach drgawek.
  • Wywiad z pacjentem i/lub świadkami może dostarczyć informacji na temat przebiegu napadów, ich częstotliwości, czasu trwania oraz ewentualnych czynników wyzwalających.
 • Badanie neurologiczne:
  • Lekarz przeprowadzi badanie neurologiczne, które obejmuje ocenę reakcji neurologicznych, sprawności ruchowej, równowagi i funkcji sensorycznych.
 • Badania laboratoryjne:
  • Wykonanie podstawowych badań krwi i analizy elektrolitów może pomóc w wykluczeniu przyczyn metabolicznych drgawek.
 • Elektroencefalografia (EEG):
  • EEG jest badaniem, które mierzy aktywność elektryczną mózgu. To podstawowe narzędzie w diagnostyce padaczki i innych zaburzeń związanych z drgawkami. Rejestracja EEG podczas napadów może pomóc w ustaleniu typu drgawek i obszaru mózgu zaangażowanego w ich wystąpienie.
 • Obrazowanie mózgu:
  • Tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (MRI) mózgu może pomóc w identyfikacji ewentualnych strukturalnych zmian w mózgu, takich jak guzy, urazy czy nieprawidłowości w budowie mózgu.
 • Badania dodatkowe:
  • W niektórych przypadkach lekarz może zlecić dodatkowe badania, takie jak badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (punkcja lędźwiowa), badanie obrazowe układu krążenia mózgowego czy badania genetyczne w przypadku podejrzenia padaczki dziedzicznej.
 • Monitorowanie napadów:
  • W niektórych sytuacjach pacjent może być monitorowany w specjalistycznym szpitalu pod kątem napadów. To może pomóc w zarejestrowaniu i zidentyfikowaniu charakterystyki drgawek.
 • Konsultacja specjalistyczna:
  • W przypadku skomplikowanych lub nietypowych przypadków drgawek, lekarz może skonsultować pacjenta z epileptologiem, specjalistą ds. padaczki.

Diagnostyka drgawek może być trudna i wymagać wielu różnych badań, zwłaszcza jeśli przyczyna nie jest oczywista. Warto podkreślić, że w wielu przypadkach udana kontrola drgawek jest możliwa dzięki odpowiedniemu leczeniu. Dlatego ważne jest, aby pacjent z drgawkami był pod stałą opieką lekarską.

Drgawki – leczenie

Leczenie drgawek:

Leczenie drgawek zależy od przyczyny i rodzaju drgawek. Ogólne zasady leczenia drgawek obejmują:

 1. Zachowanie bezpieczeństwa: W trakcie drgawek ważne jest, aby chronić osobę przed urazami. Przesuwaj ostre przedmioty z jej otoczenia, unikaj wkładania czegokolwiek do jej ust i umieść ją w pozycji bocznej bezpieczeństwa po zakończeniu drgawek.
 2. Leczenie podstawowej przyczyny: W przypadku drgawek spowodowanych chorobą, taką jak epilepsja, lekarz może przepisać leki przeciwpadaczkowe w celu kontrolowania drgawek.
 3. Leczenie gorączki: Jeśli drgawki wystąpiły u dziecka w wyniku gorączki, ważne jest, aby obniżyć temperaturę ciała dziecka za pomocą leków przeciwgorączkowych.
 4. Leczenie trujących substancji: Jeśli drgawki są wynikiem zatrucia, konieczne jest usunięcie toksyny z organizmu.
 5. Terapia wspomagająca: W niektórych przypadkach, takich jak drgawki związane z niedoborem magnezu, konieczne jest uzupełnienie brakujących składników odżywczych.

Leczenie drgawek powinno być dostosowane do konkretnej sytuacji i przeprowadzane pod nadzorem lekarza. Jeśli osoba doświadcza nawracających drgawek lub po raz pierwszy wystąpiły drgawki, konieczne jest bezzwłoczne skonsultowanie się z lekarzem w celu określenia przyczyny i ustalenia planu leczenia. Drgawki mogą być objawem poważnych problemów zdrowotnych i wymagają oceny medycznej.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Sprawdź również
Close
Back to top button