MedycynaZdrowie

Czerwienica prawdziwa

Czerwienica prawdziwa, znana również jako pierwotna polycytemia, jest rzadką chorobą krwi charakteryzującą się nadmierną produkcją czerwonych krwinek przez szpik kostny. Jest to przewlekłe schorzenie, które częściej występuje u osób dorosłych.

Przyczyna czerwienicy prawdziwej nie jest w pełni znana, ale związana jest z nieprawidłowościami w szpiku kostnym, który jest odpowiedzialny za produkcję krwinek. W wyniku tych nieprawidłowości dochodzi do nadprodukcji czerwonych krwinek, co prowadzi do wzrostu liczby krwinek czerwonych we krwi.

Czerwienica prawdziwa – etiologia

Etiologia czerwienicy prawdziwej, znanej również jako pierwotna polycytemia, nie jest w pełni zrozumiana. Choroba ta jest często uważana za chorobę mieloproliferacyjną, co oznacza, że jest związana z niekontrolowanym rozrostem komórek szpiku kostnego. Istnieje kilka czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju czerwienicy prawdziwej:

 1. Mutacja genu JAK2: Mutacja w genie JAK2 jest często obecna u osób z czerwienicą prawdziwą. Gen JAK2 koduje enzym, który odgrywa ważną rolę w regulacji produkcji krwinek. Mutacja w tym genie prowadzi do nadaktywności enzymu, co skutkuje nadmierną produkcją czerwonych krwinek.
 2. Mutacje innych genów: Oprócz mutacji w genie JAK2, inne mutacje genetyczne mogą również przyczyniać się do rozwoju czerwienicy prawdziwej. Dotyczy to genów takich jak MPL, TET2, CALR, ASXL1 i inne, które są związane z regulacją produkcji krwinek i funkcją szpiku kostnego.
 3. Czynniki środowiskowe: Istnieją pewne czynniki środowiskowe, które mogą wpływać na rozwój czerwienicy prawdziwej, choć ich rola nie jest w pełni zrozumiana. Należą do nich długotrwałe narażenie na substancje chemiczne, takie jak benzen, oraz ekspozycja na promieniowanie jonizujące.
 4. Czynniki dziedziczne: Chociaż większość przypadków czerwienicy prawdziwej nie jest dziedziczna, istnieją pewne rzadkie przypadki, w których choroba może być dziedziczona w sposób autosomalny dominujący. Oznacza to, że mutacja genetyczna przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

Wielu pacjentów z czerwienicą prawdziwą ma mutację w genie JAK2, ale nie wszystkie osoby z tą mutacją rozwijają chorobę. Istnieje wiele czynników, które wpływają na rozwój choroby, w tym interakcje genetyczne, czynniki środowiskowe i inne czynniki jeszcze nieznane. Badania nad etiologią czerwienicy prawdziwej są nadal prowadzone w celu lepszego zrozumienia mechanizmów tej choroby.

Diagnostyka

Diagnostyka czerwienicy prawdziwej opiera się na analizie różnych czynników, w tym objawów klinicznych, wyników badań laboratoryjnych, badań obrazowych i oceny szpiku kostnego. Oto niektóre z podstawowych metod diagnostycznych stosowanych w przypadku czerwienicy prawdziwej:

 1. Wywiad i badanie fizykalne: Lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad, w którym pytany jest o objawy pacjenta, historię chorób oraz obecność czynników ryzyka. Badanie fizykalne może ujawnić cechy charakterystyczne dla czerwienicy prawdziwej, takie jak zaczerwienienie skóry, powiększenie śledziony lub wątroby.
 2. Badania laboratoryjne:
  • Kompletne badanie krwi (CBC): Wskazane jest wykonanie CBC, które obejmuje ocenę liczby czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi. W czerwienicy prawdziwej obserwuje się zwykle podwyższone stężenie czerwonych krwinek (erytrocytoza).
  • Pomiar hematokrytu: Jest to wskaźnik procentowego udziału czerwonych krwinek w objętości krwi. Podwyższony hematokryt jest charakterystyczny dla czerwienicy prawdziwej.
  • Pomiar stężenia hemoglobiny: Hemoglobina jest składnikiem czerwonych krwinek odpowiedzialnym za transport tlenu. Podwyższone stężenie hemoglobiny jest często obserwowane u osób z czerwienicą prawdziwą.
 3. Badania genetyczne: Testowanie mutacji w genie JAK2 jest często wykonywane u pacjentów z podejrzeniem czerwienicy prawdziwej. Mutacja ta jest obecna u większości pacjentów z tą chorobą.
 4. Badanie szpiku kostnego: Badanie szpiku kostnego (aspiracja i biopsja szpiku kostnego) jest istotne w diagnozowaniu czerwienicy prawdziwej. Pozwala ocenić stopień proliferacji komórek krwiotwórczych oraz wykluczyć inne choroby szpiku kostnego.
 5. Badania obrazowe: W niektórych przypadkach wykonuje się badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI), aby ocenić ewentualne powiększenie wątroby lub śledziony.

Diagnostykę czerwienicy prawdziwej powinien przeprowadzić lekarz specjalizujący się w hematologii lub innych powiązanych dziedzinach medycyny. Po ustaleniu diagnozy lekarz może zalecić odpowiednie leczenie i monitorować pacjenta w celu kontrolowania choroby i minimalizowania powikłań.

Objawy

Objawy czerwienicy prawdziwej mogą różnić się w zależności od stopnia nasilenia choroby i obejmują:

 1. Zaczerwienienie skóry: Skóra może wydawać się czerwona, szczególnie na twarzy, dłoniach, stopach i uszach.
 2. Pocenie się: Nadmierna potliwość może występować, zwłaszcza w nocy.
 3. Zmęczenie i osłabienie: Osoby z czerwienicą prawdziwą często odczuwają chroniczne zmęczenie i osłabienie.
 4. Ból głowy i zawroty głowy: Mogą wystąpić nawracające bóle głowy oraz zawroty głowy.
 5. Zwiększona wrażliwość na świąd: Skóra może być bardziej podatna na świąd.
 6. Trudności w oddychaniu: W niektórych przypadkach może wystąpić duszność lub trudności w oddychaniu.
 7. Powiększenie wątroby lub śledziony: U niektórych osób może dojść do powiększenia wątroby lub śledziony.

Czerwienica prawdziwa może prowadzić do powikłań, takich jak zakrzepy krwi, zwiększone ryzyko udaru lub zawału serca oraz powikłania związane z nadmierną liczbą krwinek czerwonych w organizmie. Dlatego ważne jest wdrożenie odpowiedniego leczenia pod nadzorem lekarza w celu kontrolowania objawów i minimalizowania ryzyka powikłań.

Leczenie

Leczenie czerwienicy prawdziwej ma na celu kontrolowanie nadprodukcji czerwonych krwinek, poprawę objawów klinicznych oraz minimalizowanie ryzyka powikłań. Plan leczenia zależy od stopnia nasilenia choroby, obecności objawów oraz czynników ryzyka. Oto kilka podstawowych podejść terapeutycznych stosowanych w przypadku czerwienicy prawdziwej:

 1. Flebotomia: Jest to procedura, w której pobiera się nadmiar krwi w celu zmniejszenia liczby czerwonych krwinek. Flebotomia ma na celu utrzymanie hematokrytu (procentowego udziału czerwonych krwinek w objętości krwi) na odpowiednim poziomie. Pobieranie krwi może być regularne, aby utrzymać hematokryt w określonym zakresie.
 2. Leki hamujące szpik kostny: W niektórych przypadkach lekarz może zalecić stosowanie leków, które hamują nadprodukcję czerwonych krwinek przez szpik kostny. Najczęściej stosowanymi lekami są hydroksymocznik, interferon alfa lub inhibitory JAK2, takie jak ruxolitinib.
 3. Leki przeciwpłytkowe: W przypadku pacjentów z czerwienicą prawdziwą istnieje zwiększone ryzyko tworzenia się skrzeplin krwi. Dlatego lekarz może zalecić stosowanie leków przeciwpłytkowych, takich jak aspiryna, w celu zmniejszenia ryzyka zakrzepicy.
 4. Monitorowanie i opieka: Regularne kontrole lekarskie są istotne w celu monitorowania stanu pacjenta, oceny skuteczności leczenia i dostosowania dawek leków. Lekarz może również zalecić badania krwi kontrolne oraz badania obrazowe w celu oceny ewentualnych powikłań.

W niektórych przypadkach, gdy czerwienica prawdziwa jest ciężka lub nie reaguje na inne formy leczenia, lekarz może rozważyć przeszczepienie szpiku kostnego. Jest to jednak złożony i ryzykowny zabieg, który wymaga starannego ocenienia korzyści i ryzyka dla każdego pacjenta.

Ważne jest, aby pacjenci z czerwienicą prawdziwą prowadzili zdrowy styl życia, unikali palenia papierosów, kontrolowali ciśnienie krwi i utrzymywali prawidłową masę ciała. Regularne kontrole lekarskie i ścisła współpraca z lekarzem są kluczowe dla skutecznego zarządzania chorobą i minimalizowania powikłań. Każdy przypadek czerwienicy prawdziwej jest unikalny, dlatego lekarz będzie najlepiej w stanie dostosować plan leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Rokowanie

Rokowanie w przypadku czerwienicy prawdziwej zależy od wielu czynników, takich jak wiek pacjenta, nasilenie choroby, obecność powikłań oraz skuteczność leczenia. Ogólnie rzecz biorąc, rokowanie dla pacjentów z czerwienicą prawdziwą jest zróżnicowane. Niektórzy pacjenci mają dobre rokowanie i mogą prowadzić normalne życie, podczas gdy u innych mogą wystąpić powikłania i komplikacje.

Wczesne rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia mają istotne znaczenie dla poprawy rokowania. Regularne monitorowanie i kontrola hematokrytu oraz liczby czerwonych krwinek mogą pomóc w utrzymaniu tych parametrów na odpowiednim poziomie i minimalizowaniu ryzyka powikłań.

Niemniej jednak, niekontrolowana nadprodukcja czerwonych krwinek może prowadzić do powikłań, takich jak zatory, udary, choroby serca, niewydolność wątroby lub śledziony oraz rozwój nowotworów krwi. Te powikłania mogą negatywnie wpływać na rokowanie i jakość życia pacjenta.

Przegląd badań sugeruje, że wczesne rozpoznanie, leczenie farmakologiczne i odpowiednie zarządzanie powikłaniami mogą wpłynąć na poprawę rokowania pacjentów z czerwienicą prawdziwą. Jednak każdy przypadek jest indywidualny, a rokowanie może się różnić w zależności od czynników klinicznych i charakterystyki pacjenta.

Ważne jest, aby pacjenci z czerwienicą prawdziwą regularnie współpracowali z lekarzem, przestrzegali zaleceń dotyczących leczenia i monitorowali swoje zdrowie. Lekarz hematolog będzie w stanie ocenić rokowanie pacjenta na podstawie bieżącej sytuacji klinicznej i wyników badań, a także dostosować plan leczenia w razie potrzeby.

Czerwienica prawdziwa a czerwienica rzekoma i wtórna

Czerwienica prawdziwa, czerwienica rzekoma i czerwienica wtórna to trzy różne stany, które mogą wpływać na liczbę czerwonych krwinek w organizmie. Oto krótkie omówienie każdego z tych stanów:

 1. Czerwienica prawdziwa (poliglobulia prawdziwa): Jest to choroba układu krwiotwórczego, w której dochodzi do nadprodukcji czerwonych krwinek przez szpik kostny. Przyczyną czerwienicy prawdziwej może być mutacja w genie JAK2 lub inne zmiany genetyczne. Czerwienica prawdziwa charakteryzuje się zwiększoną liczbą czerwonych krwinek (erytrocytozą), podwyższonym hematokrytem i stężeniem hemoglobiny. Może prowadzić do powikłań związanych z nadmierną lepkością krwi, takich jak zakrzepica.
 2. Czerwienica rzekoma (poliglobulia rzekoma): Jest to stan, w którym stężenie czerwonych krwinek w organizmie jest zwiększone, ale nie wynika to z nadprodukcji przez szpik kostny. Przyczyną czerwienicy rzekomej może być odwodnienie, spadek objętości osocza (np. w wyniku biegunki), palenie papierosów, stosowanie diuretyków lub obecność wrodzonych wad serca. W czerwienicy rzekomej stężenie erytrocytów jest podwyższone, ale liczba komórek jest normalna lub nawet obniżona.
 3. Czerwienica wtórna (poliglobulia wtórna): Jest to stan, w którym nadprodukcja czerwonych krwinek wynika z innej choroby lub warunku. Przykłady mogą obejmować przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), wrodzone wady serca, niewydolność serca, choroby nerek, niedotlenienie lub nadmierną produkcję hormonu erytropoetyny. Leczenie choroby podstawowej może pomóc w kontrolowaniu nadprodukcji czerwonych krwinek.

Rozpoznanie i odróżnienie między tymi trzema stanami są istotne, ponieważ wymagają różnych podejść terapeutycznych. Lekarz hematolog będzie w stanie przeprowadzić odpowiednie badania i ocenić przyczyny nadprodukcji czerwonych krwinek w celu postawienia właściwej diagnozy i zaplanowania odpowiedniego leczenia.

Czerwienica prawdziwa – do jakich chorób i powikłań może doprowadzić?

Czerwienica prawdziwa (poliglobulia prawdziwa) może prowadzić do różnych powikłań i chorób związanych z nadmierną liczbą czerwonych krwinek i zwiększoną lepkością krwi. Oto kilka przykładów:

 1. Zakrzepica: Wzrost lepkości krwi w wyniku nadmiernego stężenia czerwonych krwinek zwiększa ryzyko tworzenia się skrzeplin krwi (zakrzepów). Zakrzepy mogą występować w naczyniach krwionośnych, co może prowadzić do powikłań takich jak udar mózgu, zatorowość płucna, zawał serca lub zakrzepica żył głębokich.
 2. Niewydolność serca: Nadmierna liczba czerwonych krwinek może zwiększać obciążenie serca, co może prowadzić do niewydolności serca. Serce musi pompować większą objętość krwi, co może prowadzić do osłabienia mięśnia sercowego i zaburzeń rytmu serca.
 3. Niewydolność oddechowa: W niektórych przypadkach czerwienicy prawdziwej zwiększona lepkość krwi utrudnia przepływ krwi przez naczynia krwionośne płuc, co może prowadzić do niewydolności oddechowej i duszności.
 4. Hipertensja: Zwiększona objętość krwi i zwiększona lepkość krwi mogą przyczyniać się do podwyższenia ciśnienia krwi, prowadząc do nadciśnienia.
 5. Niedokrwistość aplastyczna: W niektórych przypadkach czerwienicy prawdziwej nadmierna produkcja czerwonych krwinek może prowadzić do upośledzenia funkcji szpiku kostnego, co może skutkować niedokrwistością aplastyczną. Jest to stan, w którym szpik kostny nie produkuje wystarczającej ilości krwinek.
 6. Powiększenie śledziony: Nadmiar czerwonych krwinek może prowadzić do powiększenia śledziony, co może skutkować bólem brzucha, uczuciem pełności, a w niektórych przypadkach może wymagać usunięcia śledziony (splenektomii).

Ważne jest regularne monitorowanie pacjentów z czerwienicą prawdziwą i skuteczne zarządzanie nadprodukcją czerwonych krwinek w celu minimalizacji ryzyka powikłań. Lekarz hematolog będzie w stanie odpowiednio ocenić ryzyko powikłań i dostosować plan leczenia dla każdego pacjenta.

Czerwienica prawdziwa a inne zespoły mieloproliferacyjne

Czerwienica prawdziwa jest jednym z zespołów mieloproliferacyjnych, które obejmują grupę chorób charakteryzujących się nadmierną produkcją krwinek i/lub innych komórek szpiku kostnego. Oto kilka innych zespołów mieloproliferacyjnych:

 1. Nadpłytkowość samoistna (niekiedy nazywana też czerwienicą rzekomą): Jest to stan, w którym dochodzi do nadprodukcji płytek krwi (trombocytów). W przeciwieństwie do czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowość samoistna nie wiąże się z nadmierną liczbą czerwonych krwinek. Charakteryzuje się zwiększoną liczbą płytek krwi i zwiększoną skłonnością do tworzenia się skrzepów.
 2. Przewlekła białaczka szpikowa (CML): Jest to forma białaczki, w której dochodzi do nadmiernego namnażania komórek mieloidalnych, w tym komórek szpiku kostnego, krwi obwodowej i innych narządów. CML jest związana z charakterystyczną zmianą chromosomalną znana jako chromosom Philadelphia.
 3. Przerzutne raka szpiku kostnego (PVM): Jest to rzadki zespół, w którym dochodzi do rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych z innych miejsc do szpiku kostnego, co prowadzi do nadmiernego namnażania komórek szpiku kostnego.
 4. Polycytemia rubra vera (PRV): Jest to choroba charakteryzująca się nadprodukcją czerwonych krwinek, podobnie jak czerwienica prawdziwa. PRV różni się od czerwienicy prawdziwej pod względem czynników molekularnych i diagnostyki.

Wszystkie te zespoły mieloproliferacyjne mają różne mechanizmy molekularne, różnice w objawach klinicznych i metodach leczenia. Diagnoza i zarządzanie tymi chorobami wymaga oceny przez doświadczonego hematologa, który opiera się na kryteriach diagnostycznych, wynikach badań laboratoryjnych i badań molekularnych. Leczenie zwykle obejmuje farmakoterapię, terapię celowaną i/lub terapię wspomagającą w zależności od specyfiki każdego zespołu mieloproliferacyjnego i indywidualnych potrzeb pacjenta.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Sprawdź również
Close
Back to top button