MedycynaZdrowie

Zaburzenia rytmu serca – przyczyny i objawy

Zaburzenia rytmu serca to wszelkie nieprawidłowości w rytmie pracy serca. Mogą prowadzić do zaburzeń w przepływie krwi i prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Przyczyny zaburzeń rytmu serca są różnorodne i obejmują:

 1. Choroby układu sercowo-naczyniowego: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, choroby zastawkowe serca, choroby mięśnia sercowego, wrodzone wady serca.
 2. Choroby metaboliczne i hormonalne: choroby tarczycy, cukrzyca, zaburzenia elektrolitowe (np. niedobór potasu).
 3. Czynniki środowiskowe: stres, palenie papierosów, alkohol, narkotyki.
 4. Choroby innych narządów: choroby płuc, choroby nerek, choroby układu pokarmowego.
 5. Dziedziczność: niektóre rodzaje zaburzeń rytmu serca mają charakter dziedziczny.

Objawy zaburzeń rytmu serca mogą być bardzo zróżnicowane i zależą od rodzaju zaburzenia. Mogą wystąpić takie objawy jak: uczucie kołatania serca, zawroty głowy, omdlenia, duszność, ból w klatce piersiowej, uczucie zmęczenia, nadmierna potliwość, obrzęki kończyn dolnych. Niektóre zaburzenia rytmu serca mogą być bezobjawowe i wykrywane przypadkowo podczas badania lekarskiego.

Ważne jest, aby nie ignorować objawów zaburzeń rytmu serca i skonsultować się z lekarzem, który przeprowadzi odpowiednie badania i zleci leczenie. W niektórych przypadkach konieczne może być stosowanie leków, kardiowersji (elektrowstrząs serca) lub zabiegów chirurgicznych.

Jak funkcjonuje serce?

Serce jest narządem mięśniowym, który działa jak pompa tłocząca krew przez naczynia krwionośne do różnych części ciała. W jego wnętrzu znajdują się 4 komory: dwie przedsionki i dwie komory. Krew, która wraca z organizmu do serca, wpływa do prawego przedsionka, skąd jest przepompowywana przez prawą komorę do płuc, gdzie jest natlenowana. Następnie tlenowana krew wraca do lewego przedsionka, a stamtąd trafia do lewej komory. Ta pompuje ją przez aortę do różnych części ciała.

Serce jest kontrolowane przez układ bodźcotwórczy, który składa się z węzła zatokowo-przedsionkowego (SA) i węzła przedsionkowo-komorowego (AV). SA pełni funkcję „stacyjki” serca, generując bodźce elektryczne, które pobudzają serce do skurczu. AV reguluje przepływ bodźców między przedsionkami a komorami. Wzdłuż mięśnia sercowego przebiegają specjalne włókna mięśniowe, które przekazują impulsy elektryczne z węzła SA do poszczególnych części serca, powodując skurcz mięśni i pompowanie krwi.

Przyczyny zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Istnieje wiele przyczyn zaburzeń rytmu serca (arytmii). Oto kilka z nich:

 1. Choroby serca: choroba niedokrwienna serca, choroba zastawek serca, choroba serca zastoinowa, kardiomiopatia, choroba zapalna mięśnia sercowego itp.
 2. Choroby układu krążenia: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroby tarczycy, choroby naczyń krwionośnych itp.
 3. Czynniki zewnętrzne: nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, narkotyki, stres, nadmierne spożycie kofeiny itp.
 4. Zaburzenia elektrolitowe: niedobór potasu, niedobór magnezu, hiperkaliemia, hipokalcemia, hiponatremia itp.
 5. Zaburzenia metaboliczne: choroba Addisona, cukrzyca, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto itp.
 6. Działanie niektórych leków: leki przeciwarytmiczne, leki psychotropowe, leki przeciwbólowe, leki przeciwzakrzepowe itp.
 7. Zaburzenia genetyczne: zespół długiego QT, zespół WPW, dziedziczna kardiomiopatia itp.

Na czym polegają zaburzenia rytmu serca?

Zaburzenia rytmu serca, nazywane również arytmiami, polegają na nieregularnym biciu serca lub na występowaniu dodatkowych skurczów serca (tzw. pobudzeń). W przypadku arytmii serce może bić zbyt wolno (bradykardia), zbyt szybko (tachykardia) lub nieregularnie. Może to prowadzić do zaburzeń krążenia, spadku wydajności serca, a w skrajnych przypadkach nawet do zatrzymania akcji serca. W niektórych przypadkach zaburzenia rytmu serca są łagodne i samoistnie ustępują, ale w innych wymagają leczenia farmakologicznego lub interwencji kardiologicznej.

Podstawowe postacie zaburzeń rytmu serca

Podstawowe postacie zaburzeń rytmu serca to:

 1. Tachykardia – zwiększona częstotliwość skurczów serca powyżej 100 uderzeń na minutę.
 2. Bradykardia – zmniejszona częstotliwość skurczów serca poniżej 60 uderzeń na minutę.
 3. Migotanie przedsionków – nieregularne skurcze przedsionków, które prowadzą do nieregularnej pracy komór serca.
 4. Migotanie komór – nieregularne skurcze komór serca, które mogą prowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i zagrażać życiu pacjenta.
 5. Komorowe zaburzenia rytmu – pochodzące z komór serca zaburzenia rytmu, takie jak tachykardia komorowa, torsade de pointes, czy trzepotanie komór.

Wszystkie te postacie zaburzeń rytmu serca wymagają oceny i leczenia przez lekarza kardiologa.

Objawy zaburzeń rytmu serca

Objawy zaburzeń rytmu serca mogą być bardzo zróżnicowane i zależą od rodzaju arytmii oraz indywidualnych cech pacjenta. Część arytmii może przebiegać bezobjawowo i być wykrywana tylko przypadkowo podczas badania EKG, natomiast inne mogą powodować nieprzyjemne dolegliwości. Niektóre z najczęstszych objawów zaburzeń rytmu serca to:

 1. Palpitacje serca – odczucie mocnych, szybkich, nieregularnych uderzeń serca,
 2. Zawroty głowy,
 3. Omdlenia,
 4. Bóle w klatce piersiowej,
 5. Duszność,
 6. Zmęczenie,
 7. Zwiększona potliwość,
 8. Uczucie kołatania serca w gardle,
 9. Zaburzenia równowagi i koordynacji,
 10. Zasłabnięcia.

Jeśli występują powyższe objawy, konieczna jest konsultacja z lekarzem w celu wdrożenia odpowiedniego leczenia i zminimalizowania ryzyka powikłań.

Przyspieszenie pracy serca

Przyspieszenie pracy serca to stan, w którym tętno przekracza wartość 100 uderzeń na minutę. Ten stan może wystąpić z różnych powodów, w tym na skutek fizycznej aktywności, stresu, lęku, palenia tytoniu, picia alkoholu, nadmiernego spożycia kofeiny lub jako skutek innych chorób lub zaburzeń.

Objawy przyspieszonej pracy serca obejmują:

 • szybkie bicie serca (tętno powyżej 100 uderzeń na minutę),
 • uczucie kołatania serca lub uderzeń w klatce piersiowej,
 • duszność,
 • zmęczenie,
 • zawroty głowy lub omdlenia,
 • bóle w klatce piersiowej lub dyskomfort.

Jeśli przyspieszenie pracy serca jest jednorazowe i krótkotrwałe, zazwyczaj nie jest powodem do niepokoju. Jednak jeśli utrzymuje się przez dłuższy czas lub pojawia się regularnie, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ może to być objaw poważniejszego problemu zdrowotnego.

Zwolnienie pracy serca

Zwolnienie pracy serca, zwane również bradykardią, oznacza spowolnienie rytmu serca poniżej normy, czyli poniżej 60 uderzeń na minutę. U osób uprawiających regularnie sport, zwolnienie rytmu serca jest zjawiskiem normalnym i nieszkodliwym. Jednak u osób nieaktywnych fizycznie zwolnienie pracy serca może być objawem choroby serca lub innych schorzeń.

Objawy bradykardii mogą obejmować: uczucie zawrotów głowy, omdlenia, zaburzenia widzenia, uczucie osłabienia, zmęczenie, duszność, ból w klatce piersiowej, a także zimne poty i nudności. W przypadku wystąpienia tych objawów należy skonsultować się z lekarzem, który przeprowadzi badania i zleci ewentualne leczenie.

Niemiarowość oddechowa

Niemiarowość oddechowa (ang. Cheyne-Stokes respiration) to zaburzenie oddechowe polegające na nieregularnym oddychaniu, charakteryzującym się okresowym wzrostem i spadkiem głębokości oddechów, a także okresowymi przerwami w oddychaniu. Zaburzenie to może występować u osób z chorobami serca, chorobą nerek, chorobą wątroby, a także u osób z zaburzeniami neurologicznymi.

Podczas niemiarowości oddechowej, oddychanie może być bardzo płytkie przez kilka sekund, a następnie stawać się coraz głębsze i szybsze, osiągając maksymalną głębokość i szybkość, po czym zaczyna się stopniowo wyhamowywać i zmniejszać głębokość oddechów, aż do momentu, kiedy oddychanie całkowicie się zatrzymuje na kilka sekund. Następnie cykl powtarza się.

Objawy niemiarowości oddechowej mogą obejmować duszność, senność, osłabienie, bóle głowy i problemy ze snem. Zaburzenie to wymaga leczenia choroby podstawowej, która jest jego przyczyną, a także może być konieczne zastosowanie dodatkowych metod leczniczych, takich jak tlenoterapia, wentylacja mechaniczna czy farmakoterapia.

Inne typy zaburzeń rytmu serca

Oprócz wymienionych powyżej postaci zaburzeń rytmu serca, istnieją również inne, mniej powszechne typy, takie jak:

 1. Tachyarytmie – to szybkie, nieregularne bicie serca, które mogą prowadzić do niedokrwienia narządów.
 2. Bradyarytmie – to wolne bicie serca, które może prowadzić do niedoboru tlenu i zwiększenia ryzyka zawału serca.
 3. Przerwy rytmu – to utrata rytmu serca na krótki czas, która może prowadzić do niedokrwienia narządów.
 4. Migotanie przedsionków – to nieregularne, szybkie bicie serca, które może prowadzić do poważnych problemów z sercem, w tym do zawału serca i udaru mózgu.
 5. Migotanie komór – to bardzo poważne zaburzenie rytmu serca, które może prowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i zagrażać życiu.

Wszystkie te typy zaburzeń rytmu serca wymagają diagnostyki i leczenia przez wykwalifikowanego specjalistę.

Diagnostyka

Diagnostyka zaburzeń rytmu serca obejmuje wiele metod i badań. Oto niektóre z nich:

 1. Badanie fizykalne: podczas badania lekarz może słuchać pracy serca przy użyciu stetoskopu i szukać nieprawidłowości w rytmie lub dźwiękach serca.
 2. EKG (elektrokardiogram): EKG to podstawowe badanie diagnostyczne, które mierzy aktywność elektryczną serca i może wykryć wiele rodzajów zaburzeń rytmu serca. EKG jest szybkie i bezbolesne.
 3. Holter EKG: jest to test, który mierzy aktywność elektryczną serca przez 24 do 48 godzin, a czasami nawet dłużej. Pacjent nosi małe urządzenie, zwane holterem, które rejestruje działanie serca przez cały ten czas.
 4. Test wysiłkowy: Test wysiłkowy, nazywany także testem wysiłkowym EKG, polega na monitorowaniu pracy serca podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych na bieżni lub na rowerku.
 5. Echo serca: Echo serca to test, który wykorzystuje dźwiękowe fale dźwiękowe, aby wygenerować obraz serca i wykryć problemy z jego funkcjonowaniem.
 6. Elektrofizjologiczne badanie serca (EP): EP to inwazyjne badanie, które polega na wprowadzeniu cienkiej rurki do żył i wprowadzeniu jej do serca. Podczas EP specjalne elektrody rejestrują aktywność elektryczną serca.
 7. Testy laboratoryjne: Testy krwi i mocz są czasami wykonywane, aby wykluczyć inne choroby, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca.
 8. Tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MRI): TK i MRI są stosowane do uzyskania bardziej szczegółowego obrazu serca i wykrycia problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

Lekarz dobierze odpowiednie badania diagnostyczne w zależności od rodzaju zaburzeń rytmu serca i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Leczenie

Leczenie zaburzeń rytmu serca zależy od rodzaju arytmii, jej nasilenia i przyczyny. W niektórych przypadkach wystarczy zmiana stylu życia i odstawienie czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, nadmierne spożycie alkoholu, kofeiny czy stresu. W innych przypadkach konieczne jest leczenie farmakologiczne lub zabiegi interwencyjne.

Leki stosowane w leczeniu arytmii to między innymi beta-blokery, leki przeciwarytmiczne, antagoniści wapnia i digoksyna. W niektórych przypadkach, takich jak migotanie przedsionków, konieczna może być ablacja, czyli usunięcie lub zniszczenie części serca, która generuje zaburzenia rytmu. Inną opcją jest implantacja urządzenia elektromechanicznego, takiego jak rozrusznik serca lub kardiowerter-defibrylator (ICD).

W niektórych przypadkach zaleca się również zmiany w diecie, wprowadzenie aktywności fizycznej, jak również naukę relaksacji i technik radzenia sobie ze stresem. Ważne jest również regularne monitorowanie pracy serca i kontrola stanu zdrowia przez lekarza specjalistę.

Leczenie farmakologiczne zaburzeń rytmu serca – na czym polega?

Leczenie farmakologiczne zaburzeń rytmu serca polega na stosowaniu leków, które wpływają na aktywność serca, zmniejszając ryzyko wystąpienia arytmii lub przyspieszając powrót do prawidłowego rytmu. Wybór leków zależy od rodzaju i przyczyny arytmii oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Przykładowe leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca to:

 • beta-blokery: zmniejszają częstotliwość i siłę skurczów serca, redukując ryzyko wystąpienia nieprawidłowych rytmów serca;
 • leki przeciwarytmiczne: wpływają na działanie komórek mięśnia sercowego, zmniejszając ryzyko wystąpienia arytmii;
 • antagonisty kanałów wapniowych: zmniejszają przepływ jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego, co obniża częstotliwość skurczów serca;
 • digoksyna: zwiększa siłę skurczu serca, co może pomóc w kontrolowaniu nieprawidłowych rytmów serca;
 • leki moczopędne: pomagają zmniejszyć ilość płynu w organizmie, co zmniejsza obciążenie serca i może pomóc w kontrolowaniu nieprawidłowych rytmów serca.

Leki te mogą być stosowane w połączeniu z innymi metodami leczenia, takimi jak kardiowersja, ablacja lub wszczepienie rozrusznika serca. Ostateczny wybór metody leczenia zależy od indywidualnego przypadku pacjenta i musi być ustalony przez lekarza kardiologa.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Sprawdź również
Close
Back to top button