omdlenie

  • Zdrowie

    Omdlenie

    Omdlenie, zwane także utratą przytomności, to nagła i krótka utrata przytomności, która jest zazwyczaj spowodowana nagłym spadkiem przepływu krwi do…

    Czytaj więcej »
Back to top button