Zdrowie

Przyspieszone lub zwolnione tętno

Przyspieszone lub zwolnione tętno, czyli nieprawidłowa częstość akcji serca, może być objawem różnych problemów zdrowotnych. Częstość tętna jest liczbą uderzeń serca na minutę i wynosi zazwyczaj od 60 do 100 uderzeń na minutę u dorosłych w spoczynku. Jeśli masz obawy dotyczące nieregularności tętna, takie jak przyspieszenie lub zwolnienie tętna, warto skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zlecić badania, takie jak elektrokardiogram (EKG), aby ocenić pracę serca i zidentyfikować przyczynę nieregularności tętna. Leczenie zależy od przyczyny i może obejmować zmiany w diecie, leki, terapię hormonalną, procedury medyczne lub inne interwencje, które pomogą przywrócić prawidłowe tętno i zminimalizować ryzyko powikłań zdrowotnych.

Co to jest tętno?

Tętno to rytmiczne bicie tętnic, które można odczuć w różnych miejscach ciała, zwłaszcza na nadgarstku i szyi. Tętno jest wynikiem skurczów serca, które wyrzucają krew do tętnic, co powoduje falę rozprzestrzeniania się krwi przez naczynia krwionośne. Główne funkcje tętna to dostarczanie tlenu i substancji odżywczych do tkanek organizmu oraz usuwanie produktów przemiany materii i dwutlenku węgla z tkanek.

Warto zaznaczyć, że tętno jest wyrażane w ilości uderzeń serca na minutę (bpm) i może zmieniać się w zależności od wielu czynników, takich jak poziom aktywności fizycznej, emocje, stan zdrowia i wiek. Przeciętne tętno u dorosłych w spoczynku wynosi zazwyczaj od 60 do 100 uderzeń na minutę. U osób dobrze wyszkolonych i w doskonałym zdrowiu tętno w spoczynku może być niższe.

Ocena tętna może być przydatna w diagnostyce stanu zdrowia. Wysokie lub niskie tętno w spoczynku, a także nieregularności tętna, mogą być objawem różnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, choroby tarczycy, zaburzenia krążenia, niewydolność oddechowa i wiele innych. Dlatego tętno jest często monitorowane przez lekarzy i personel medyczny w celu oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Jak powinno wyglądać prawidłowe tętno?

Prawidłowe tętno u dorosłych wynosi zazwyczaj od 60 do 100 uderzeń na minutę w spoczynku. Tętno jest jednym z ważnych wskaźników zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Oto kilka informacji na temat prawidłowego tętna:

1. Częstość tętna: U dorosłych tętno w spoczynku waha się w granicach 60-100 uderzeń na minutę. Tętno powyżej 100 uderzeń na minutę nazywa się tachykardią, a tętno poniżej 60 uderzeń na minutę to bradykardia. Oczywiście, tętno może być niższe u osób dobrze wyszkolonych i w doskonałym zdrowiu.

2. Równomierne i regularne: Prawidłowe tętno jest zazwyczaj regularne i równomierne. Oznacza to, że odstępy między kolejnymi uderzeniami są mniej więcej takie same.

3. Lokalizacja: Tętno można oceniać w różnych miejscach ciała, ale najczęściej mierzy się je na nadgarstku (tętnica promieniowa) lub na szyi (tętnica szyjna). Warto również zauważyć, że tętno na nadgarstku jest łatwiejsze do zmierzenia i oceny.

4. Wygodne warunki: Aby dokładnie zmierzyć tętno, osoba powinna być w spoczynku, w komfortowym otoczeniu i w pozycji siedzącej lub leżącej.

Warto zaznaczyć, że tętno może być zmienione przez wiele czynników, takich jak emocje, aktywność fizyczna, poziom stresu, używki (np. kofeina) i stan zdrowia. Dlatego też tętno zmienia się w zależności od tych czynników. Jeśli masz wątpliwości co do swojego tętna lub jeśli zauważasz nieprawidłowości, takie jak nieregularności tętna, warto skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zlecić badania, takie jak elektrokardiogram (EKG), aby ocenić stan serca i określić przyczynę nieregularności tętna.

Gdzie badamy tętno

Tętno można zmierzyć w różnych miejscach ciała, ale najczęściej wybierane są tętnice dostępne i łatwo dostępne. Oto kilka miejsc, gdzie można zmierzyć tętno:

1. Tętnica promieniowa: To miejsce na nadgarstku, tuż pod kciukiem. Aby zmierzyć tętno w tętnicy promieniowej, umieść dwa palce (zwykle wskazujący i środkowy) na tętnicy i wylicz ilość uderzeń na minutę.

2. Tętnica szyjna: Tętnicę szyjną znajdujesz po bokach gardła, na wysokości żuchwy. Aby zmierzyć tętno w tętnicy szyjnej, umieść dwa palce na tętnicy i policz ilość uderzeń na minutę.

3. Tętnica podobojczykowa: To miejsce, które znajduje się pod obojczykiem na szyi. Możesz zmierzyć tętno w tętnicy podobojczykowej, umieszczając dwa palce na tym obszarze.

4. Tętnica udowa: Tętnica udowa znajduje się w pachwinie, w obszarze pomiędzy biodrem a miednicą. Jest to także miejsce, w którym można zmierzyć tętno.

5. Tętnica łokciowa: Tętnica łokciowa jest dostępna na wewnętrznej stronie łokcia. Możesz umieścić palce na tętnicy łokciowej, aby zmierzyć tętno.

6. Tętnica podkolanowa: Tętnica podkolanowa znajduje się na wewnętrznej stronie kolana. Jest to miejsce, w którym można zmierzyć tętno, ale jest mniej powszechne niż inne lokalizacje.

Aby dokładnie zmierzyć tętno, umieść dwa palce (zazwyczaj wskazujący i środkowy) na wybranej tętnicy i policz ilość uderzeń na minutę. Możesz również użyć specjalnych urządzeń, takich jak pulsometry, które automatycznie mierzą tętno i wyświetlają wynik na ekranie. Pomiar tętna jest przydatnym narzędziem diagnostycznym w medycynie i może pomóc ocenić funkcjonowanie serca oraz ogólny stan zdrowia. Jeśli masz wątpliwości co do pomiaru tętna, skonsultuj się z lekarzem lub pielęgniarką, którzy mogą ci pomóc.

Czynniki wpływające na przyspieszone tętno

Przyspieszone tętno (tachykardia):

 • Stres i emocje.
 • Fizyczna aktywność.
 • Gorączka.
 • Niewłaściwe działanie tarczycy (nadczynność tarczycy).
 • Anemia.
 • Palenie papierosów.
 • Zatrucie kofeiną.
 • Leki, takie jak stymulanty, dekongestanty i niektóre leki na astmę.

Na co wskazuje zwolnione tętno?

Zwolnione tętno (bradykardia):

 • Przyczyny wiekowe, ponieważ tętno może się naturalnie obniżyć wraz z wiekiem.
 • Wrodzone wady serca.
 • Zaburzenia przewodzenia elektrycznego serca.
 • Niewłaściwe działanie tarczycy (niedoczynność tarczycy).
 • Leki, takie jak beta-blokery.
 • Choroby serca, takie jak zawał serca.

Rodzaje tętna

Istnieje kilka rodzajów tętna, które różnią się swoją charakterystyką i lokalizacją. Oto niektóre z głównych rodzajów tętna:

1. Tętno równe (regularne): Tętno jest regularne, gdy odstępy między kolejnymi uderzeniami są mniej więcej takie same. Jest to najczęstszy rodzaj tętna.

2. Tętno nieregularne: Tętno jest nieregularne, gdy odstępy między uderzeniami są nierówne. To może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak nieregularności w pracy serca, takie jak migotanie przedsionków.

3. Tętno przyspieszone (tachykardia): Tętno przyspieszone występuje, gdy liczba uderzeń serca na minutę przekracza normę (powyżej 100 uderzeń na minutę u dorosłych). Może być spowodowane stresowymi sytuacjami, wysiłkiem fizycznym lub innymi czynnikami.

4. Tętno zwolnione (bradykardia): Tętno zwolnione występuje, gdy liczba uderzeń serca na minutę jest niższa niż norma (poniżej 60 uderzeń na minutę u dorosłych). Może to być wynikiem naturalnego procesu starzenia się, zaburzeń przewodzenia serca lub chorób serca.

5. Tętno słabe (małe): Tętno słabe charakteryzuje się małym napięciem tętna, co oznacza, że tętno jest trudne do wyczuwania. Może być spowodowane różnymi schorzeniami, takimi jak wstrząs hipowolemiczny.

6. Tętno mocne (duże): Tętno mocne charakteryzuje się dużym napięciem tętna, co oznacza, że tętno jest łatwe do wyczuwania. Może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak nadciśnienie tętnicze.

7. Tętno arytmiczne: Tętno arytmiczne występuje, gdy rytm serca jest nieregularny i chaotyczny, co może być spowodowane różnymi zaburzeniami rytmu serca, takimi jak migotanie przedsionków.

Pomiar tętna i ocena jego charakterystyki jest ważnym narzędziem diagnostycznym w medycynie. Pomaga ocenić pracę serca i wykryć ewentualne nieregularności lub problemy zdrowotne. Jeśli masz wątpliwości co do swojego tętna lub jeśli zauważasz jakiekolwiek nieprawidłowości, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub profesjonalistą medycznym, który może przeprowadzić dokładne badania i ocenę.

Objawy zaburzenia tętna

Zaburzenia rytmu serca mogą manifestować się różnymi objawami, które zależą od rodzaju zaburzenia i jego nasilenia. Oto niektóre z możliwych objawów zaburzeń tętna:

1. Palpitacje: To uczucie nieregularnych lub nadmiernie szybkich uderzeń serca, które można odczuwać jako “bicie serca w klatce piersiowej”.

2. Zawroty głowy: Osoby z nieprawidłowym rytmem serca mogą doświadczać zawrotów głowy lub utraty równowagi.

3. Omdlenia: W niektórych przypadkach zaburzenia tętna mogą prowadzić do omdleń lub utraty przytomności, zwłaszcza jeśli występuje nagły spadek ciśnienia krwi.

4. Ból w klatce piersiowej: Niektóre zaburzenia rytmu serca mogą powodować ból w klatce piersiowej, podobny do bólu związanego z chorobą wieńcową.

5. Zmęczenie: Utrzymanie się zaburzeń rytmu serca może prowadzić do przewlekłego zmęczenia i osłabienia.

6. Odejście od rzeczywistości: Niektóre osoby mogą odczuwać uczucie oddalenia od rzeczywistości lub dezorientację podczas epizodów zaburzeń rytmu serca.

7. Kurz w klatce piersiowej: Osoby z zaburzeniami rytmu serca mogą odczuwać ucisk, ściskanie lub duszność w klatce piersiowej.

8. Nietypowe objawy: W niektórych przypadkach zaburzenia rytmu serca mogą prowadzić do nietypowych objawów, takich jak drętwienie lub mrowienie w kończynach, bóle mięśni, bóle żołądka czy nudności.

Należy zauważyć, że objawy zaburzeń tętna mogą być różne u różnych osób i zależą od rodzaju zaburzenia. W niektórych przypadkach zaburzenia tętna mogą być łagodne i niewykazują żadnych objawów, podczas gdy w innych mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zawał serca lub udar. Jeśli doświadczasz jakichkolwiek niepokojących objawów związanych z rytmem serca, warto skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zlecić badania, takie jak elektrokardiogram (EKG) lub monitorowanie Holtera, aby ocenić pracę serca i zidentyfikować ewentualne zaburzenia rytmu serca.

Jak diagnozujemy zaburzenie tętna?

Diagnoza zaburzeń rytmu serca, czyli arytmii, wymaga oceny od specjalisty medycznego, zwykle kardiologa. Oto kilka kroków, które można podjąć w celu diagnozy zaburzenia tętna:

1. Wywiad medyczny: Lekarz przeprowadza wywiad medyczny, w którym zbierze informacje na temat twoich objawów, historii chorób, przeszłych problemów z sercem oraz ogólnego stanu zdrowia. To pomoże lekarzowi zrozumieć kontekst i potencjalne czynniki ryzyka.

2. Badanie fizyczne: Lekarz przeprowadzi badanie fizyczne, w trakcie którego oceni ciśnienie krwi, tętno, a także posłucha serca i płuc. Może starać się wyczuć nieregularności tętna.

3. Elektrokardiogram (EKG): Jest to często pierwszy krok w diagnostyce arytmii. EKG jest nieinwazyjnym testem, który mierzy elektryczną aktywność serca i może pomóc w identyfikacji nieregularności rytmu serca.

4. Monitorowanie Holtera: Jeśli objawy arytmii są nietypowe lub sporadyczne, lekarz może zalecić monitorowanie Holtera. To urządzenie, które nosi się przez określony okres (zazwyczaj 24-48 godzin) i rejestruje aktywność elektryczną serca podczas normalnych aktywności codziennych.

5. Testy obciążeniowe: W niektórych przypadkach lekarz może zalecić testy obciążeniowe, takie jak próba wysiłkowa, aby ocenić, jak serce reaguje na wysiłek fizyczny.

6. Badania obrazowe serca: Lekarz może zlecić badania obrazowe serca, takie jak echokardiografia czy tomografia komputerowa, w celu oceny struktury serca i jego funkcji.

7. Elektrofizjologiczne badania serca: W niektórych przypadkach, szczególnie gdy arytmie są trudne do zidentyfikowania, może być konieczne przeprowadzenie elektrofizjologicznych badań serca (EP). To bardziej zaawansowana procedura, która umożliwia ocenę elektrycznej aktywności serca.

8. Badania krwi: Niektóre badania krwi mogą pomóc w identyfikacji przyczyn arytmii, takie jak poziomy elektrolitów czy enzymów serca.

Po przeprowadzeniu odpowiednich badań i ocenie wyników, lekarz będzie w stanie postawić diagnozę dotyczącą rodzaju i przyczyny zaburzenia tętna. Leczenie arytmii zależy od jej rodzaju i nasilenia. Może obejmować zmiany w stylu życia, leki, procedury inwazyjne, takie jak ablacja lub wszczepienie rozrusznika serca. Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, jeśli masz objawy, które sugerują zaburzenia rytmu serca, ponieważ może to pomóc w prewencji poważnych problemów zdrowotnych, takich jak udar czy zawał serca.

Leczenie zaburzeń tętna

Leczenie zaburzeń rytmu serca (arytmii) zależy od rodzaju arytmii, jej przyczyny i nasilenia. Oto niektóre z ogólnych podejść do leczenia zaburzeń tętna:

1. Monitorowanie: W przypadku łagodnych arytmii, które nie stanowią zagrożenia dla życia, lekarz może zalecić jedynie monitorowanie objawów i tętna. W niektórych przypadkach arytmia może być przejściowa i nie wymaga interwencji medycznej.

2. Leki: Wiele zaburzeń tętna może być kontrolowanych za pomocą leków. Leki przeciwarytmiczne, takie jak beta-blokery, leki przeciwarytmiczne lub leki przeciwzakrzepowe, mogą pomóc w kontroli rytmu serca i zapobieganiu powikłaniom.

3. Kardiowersja elektryczna: To procedura, w której stosuje się kontrolowany impuls elektryczny, aby przywrócić normalny rytm serca u pacjenta. Jest to stosowane w przypadku niektórych rodzajów arytmii, takich jak migotanie przedsionków.

4. Ablacja kateterowa: To procedura inwazyjna, w której cienki kateter jest wprowadzany do serca, aby zniszczyć tkanki odpowiedzialne za nieprawidłowy rytm serca. Jest to skuteczna opcja w leczeniu niektórych rodzajów arytmii.

5. Wszczepienie rozrusznika serca: Rozrusznik serca to urządzenie medyczne, które generuje impulsy elektryczne, aby kontrolować rytm serca. Jest stosowany w przypadku bradykardii (spowolnionego rytmu serca).

6. Implantacja defibrylatora serca: To urządzenie, które jest wszczepiane w celu wykrywania i automatycznego likwidowania groźnych arytmii serca, takich jak migotanie komór czy trzepotanie komór.

7. Leczenie farmakologiczne: W niektórych przypadkach, takich jak zaburzenia tętna związane z innymi schorzeniami, leczenie tych chorób podstawowych może pomóc w kontrolowaniu arytmii.

8. Modyfikacja stylu życia: Zmiany w stylu życia, takie jak unikanie stresu, ograniczanie spożycia alkoholu i kofeiny, zdrowa dieta oraz regularna aktywność fizyczna, mogą pomóc w kontrolowaniu arytmii.

9. Śledzenie i monitorowanie: Osoby z arytmiami mogą być zalecone do regularnego monitorowania i obserwacji przez lekarza kardiologa.

Leczenie arytmii jest dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i opiera się na dokładnej diagnozie oraz ocenie ryzyka. Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem kardiologiem w celu oceny i leczenia arytmii. W przypadku poważnych zaburzeń rytmu serca, niewłaściwe leczenie lub brak leczenia może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zawał serca czy udar, dlatego warto odpowiednio zająć się tym zagadnieniem.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Sprawdź również
Close
Back to top button