PsychologiaZdrowie

Demencja starcza

Demencja starcza, znana również jako otępienie starcze, jest chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do postępującej utraty funkcji poznawczych i pogorszenia zdolności do samodzielnego funkcjonowania u osób starszych.

W przypadku demencji starczej ważne jest, aby pacjent otrzymał wsparcie lekarzy, specjalistów ds. demencji, opiekunów i innych członków rodziny, aby móc jak najlepiej zarządzać chorobą i zapewnić jak najlepszą jakość życia dla pacjenta.

Demencja – co to za choroba?

Demencja to ogólny termin używany do opisania grupy chorób neurologicznych, które prowadzą do upośledzenia funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja przestrzenna, zdolności językowe i umiejętność wykonywania codziennych czynności. Jest to choroba postępująca i zazwyczaj występuje u osób starszych, choć może także dotykać młodszych osób.

Najczęstszą przyczyną demencji jest choroba Alzheimera, stanowiąca około 60-70% przypadków. Inne przyczyny to otępienie naczyniopochodne (spowodowane niedokrwieniem mózgu), otępienie ciał Lewego (związane z akumulacją nieprawidłowych białek w mózgu), choroba Parkinsona, otępienie pourazowe, choroba Creutzfeldta-Jakoba i wiele innych.

Objawy demencji różnią się w zależności od rodzaju i zaawansowania choroby, ale mogą obejmować: utratę pamięci, trudności w koncentracji, dezorientację co do czasu i miejsca, trudności w komunikacji, zmiany nastroju i osobowości, trudności w podejmowaniu decyzji oraz trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

Diagnostyka demencji opiera się na ocenie objawów, badaniu neurologicznym, wywiadzie medycznym i testach neuropsychologicznych. Czasami wymagane są również badania obrazowe mózgu, takie jak rezonans magnetyczny, oraz badania laboratoryjne w celu wykluczenia innych przyczyn objawów.

Leczenie demencji koncentruje się głównie na łagodzeniu objawów, opóźnianiu postępu choroby i zapewnieniu jak najlepszej jakości życia pacjentowi. Może obejmować leki, terapię zajęciową, rehabilitację, terapię mowy i wsparcie psychologiczne dla pacjenta i jego rodziny.

Ważne jest, aby osoby z demencją miały odpowiednie wsparcie ze strony opiekunów, opieki medycznej i społeczności, aby zapewnić im jak najwyższą jakość życia i dostosować środowisko do ich potrzeb.

Przyczyny

Przyczyny demencji mogą być zróżnicowane i różnią się w zależności od rodzaju demencji. Oto kilka głównych przyczyn demencji:

 1. Choroba Alzheimera: Jest to najczęstsza przyczyna demencji. Choroba Alzheimera charakteryzuje się gromadzeniem się nieprawidłowych białek (płytek amyloidowych) w mózgu, co prowadzi do uszkodzenia i śmierci komórek nerwowych.
 2. Otępienie naczyniopochodne: Jest to druga najczęstsza przyczyna demencji. Otępienie naczyniopochodne występuje w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu, co prowadzi do niedokrwienia i uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za funkcje poznawcze.
 3. Otępienie ciał Lewego: Jest to forma demencji związana z gromadzeniem się nieprawidłowych białek (ciał Lewego) w mózgu. Objawy otępienia ciał Lewego są podobne do choroby Alzheimera, ale często występują także objawy związane z zaburzeniami ruchowymi, podobnymi do tych w chorobie Parkinsona.
 4. Choroba Parkinsona: Choroba Parkinsona może prowadzić do rozwoju demencji, zwanej otępieniem parkinsonowskim. Początkowo objawia się zaburzeniami ruchowymi, a następnie występują także objawy poznawcze.
 5. Choroba Huntingtona: Jest to dziedziczne schorzenie neurodegeneracyjne, które prowadzi do postępującej degeneracji komórek nerwowych. Objawia się zarówno zaburzeniami ruchowymi, jak i poznawczymi.
 6. Choroba Creutzfeldta-Jakoba: Jest to rzadka, ale poważna choroba prionowa, która prowadzi do szybkiego uszkodzenia mózgu i postępującej demencji.

Ponadto, inne przyczyny demencji mogą obejmować uszkodzenia mózgu związane z urazami, guzami mózgu, infekcjami mózgu, niedoborami witamin, toksynami (np. alkohol, leki) oraz inne rzadkie schorzenia neurologiczne.

Warto zauważyć, że niektóre formy demencji mogą mieć podłoże genetyczne, podczas gdy inne są spowodowane czynnikami środowiskowymi lub kombinacją czynników genetycznych i środowiskowych.

Demencja starcza — czym się charakteryzuje?

Demencja starcza, znana również jako otępienie starcze, to forma demencji, która występuje u osób starszych. Charakteryzuje się postępującą utratą funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie, zdolności językowe, orientacja przestrzenna oraz umiejętność wykonywania codziennych czynności. Oto kilka cech charakterystycznych demencji starczej:

 1. Początek i postęp: Demencja starcza zazwyczaj rozwija się stopniowo, z początkowymi subtelniejszymi objawami, które mogą być łatwo pominięte lub uznane za normalne starzenie się. Jednak w miarę postępu choroby objawy stają się coraz bardziej widoczne i wpływają na codzienne funkcjonowanie.
 2. Upośledzenie pamięci: Jednym z głównych objawów demencji starczej jest utrata pamięci, zwłaszcza trudności w zapamiętywaniu nowych informacji. Osoba może mieć trudności z przypominaniem sobie wydarzeń, imion, dat lub zatraceniem się w znajomych miejscach.
 3. Trudności w myśleniu i rozumieniu: Osoba z demencją starczą może mieć trudności z logicznym myśleniem, planowaniem, podejmowaniem decyzji, rozwiązywaniem problemów oraz utrzymaniem koncentracji.
 4. Zmiany nastroju i osobowości: W demencji starczej często obserwuje się zmiany nastroju, takie jak depresja, lęk, drażliwość czy apatia. Osoba może również przejawiać zmiany w zachowaniu i osobowości, które mogą być trudne do zrozumienia dla bliskich.
 5. Dezorientacja czasowo-przestrzenna: Osoba z demencją starczą może mieć trudności w orientacji co do czasu, miejsca i czasami własnej tożsamości. Może zgubić się w dobrze znanych miejscach lub mieć trudności z rozpoznawaniem bliskich osób.
 6. Trudności w codziennych czynnościach: W miarę postępu choroby osoba może mieć trudności w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak ubieranie się, utrzymanie higieny osobistej, gotowanie czy obsługa urządzeń.

Demencja starcza prowadzi do stopniowego pogorszenia zdolności funkcjonowania i samodzielności, co wymaga odpowiedniego wsparcia, opieki i zrozumienia ze strony bliskich oraz profesjonalistów opieki zdrowotnej.

Objawy w pierwszym etapie choroby

W pierwszym etapie demencji starczej mogą występować subtelne objawy, które mogą być trudne do rozpoznania, ale mogą wskazywać na rozwijającą się chorobę. Oto kilka typowych objawów obserwowanych w pierwszym etapie demencji starczej:

 1. Problemy z pamięcią krótkotrwałą: Osoba może zauważać trudności w zapamiętywaniu nowych informacji, takich jak nazwiska osób, ważne daty lub niedawne wydarzenia. Często zapomina się o niedawno odbytych rozmowach lub rzeczach, które zostały powiedziane lub zrobione.
 2. Trudności w koncentracji: Osoba może mieć trudności z utrzymaniem uwagi na jednym zadaniu lub przełączaniem się między zadaniami. Może łatwo się rozpraszać i mieć trudności w skupieniu uwagi na czynnościach wymagających większej koncentracji.
 3. Zapominanie umówionych spotkań: Osoba może zaczynać zapominać umówionych spotkań, randek czy planów, które wcześniej miała. Może wymagać przypomnienia o ważnych wydarzeniach lub powtarzania informacji, które wcześniej zostały przekazane.
 4. Trudności w znalezieniu właściwych słów: Osoba może mieć trudności w znajdowaniu odpowiednich słów podczas rozmowy. Może korzystać z ogólnych terminów lub określeń, zamiast konkretnych słów, które chciałaby użyć.
 5. Zmiany w nastroju i osobowości: W pierwszym etapie demencji starczej mogą występować subtelne zmiany nastroju, takie jak drażliwość, niepokój, nieuzasadnione złość czy smutek. Osoba może również przejawiać pewną rezygnację z wcześniejszych zainteresowań lub trudności w utrzymaniu motywacji.

Warto pamiętać, że objawy demencji starczej mogą się różnić u różnych osób i mogą postępować w różnym tempie. Jeśli osoba lub jej bliscy zauważają podobne objawy, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu dokładnej diagnozy i planowania dalszego postępowania.

Objawy w drugim etapie choroby

W drugim etapie demencji starczej objawy stają się bardziej widoczne i wpływają na codzienne funkcjonowanie osoby. W tym etapie choroby można zaobserwować następujące objawy:

 1. Zwiększone problemy z pamięcią: Osoba ma trudności z przypominaniem sobie niedawnych wydarzeń, zapomina o ważnych terminach, ma trudności w rozpoznawaniu osób znajomych czy miejsc. Pamięć krótkotrwała jest znacznie upośledzona.
 2. Zaburzenia językowe: Osoba ma trudności z porozumiewaniem się. Wypowiedzi stają się mniej zrozumiałe, mogą zawierać pomyłki, trudno jest znaleźć odpowiednie słowa. Również rozumienie mowy innych osób staje się trudniejsze.
 3. Trudności w wykonywaniu codziennych czynności: Osoba ma coraz większe trudności w wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego, takich jak ubieranie się, mycie się, przygotowywanie posiłków. Może również mieć trudności z korzystaniem z urządzeń domowych, np. z zamkiem w drzwiach.
 4. Zaburzenia orientacji: Osoba może mieć trudności w orientacji w czasie i przestrzeni. Może nie rozpoznawać miejsca, w którym się znajduje, nie wiedzieć, jaki jest dzień tygodnia czy rok. Orientacja w własnej tożsamości również może być zaburzona.
 5. Zmiany nastroju i zachowania: Osoba może przejawiać zmiany nastroju, takie jak lęk, niepokój, drażliwość czy depresję. Często występują wahania nastroju, a osoba może reagować emocjonalnie na różne bodźce. Mogą pojawić się również niepokój, agresja lub objawy psychotyczne, takie jak urojenia lub omamy.
 6. Zanik zdolności poznawczych: W drugim etapie demencji starczej pogarsza się ogólna sprawność poznawcza. Osoba ma trudności z planowaniem, podejmowaniem decyzji, rozwiązywaniem problemów. Mogą występować trudności w rozpoznawaniu bliskich osób, zapominanie o ważnych informacjach, a także trudności w naukowym myśleniu.

Ważne jest, aby osoba z demencją starczą otrzymała odpowiednie wsparcie i opiekę. Skonsultowanie się z lekarzem i zaplanowanie dalszego postępowania jest istotne dla utrzymania jak najwyższej jakości życia dla osoby cierpiącej na demencję oraz dla wsparcia bliskich.

Objawy w trzecim etapie choroby

Trzeci etap demencji starczej jest najbardziej zaawansowanym stadium choroby, w którym objawy są znacznie nasilone. W tym etapie osoba z demencją wymaga stałej opieki i wsparcia. Oto kilka typowych objawów obserwowanych w trzecim etapie demencji starczej:

 1. Trudności w komunikacji: Osoba może mieć poważne trudności w porozumiewaniu się. Wypowiedzi mogą stać się niezrozumiałe, słowa mogą być niejasne, a zdania niespójne. Często konieczna jest interpretacja nieverbalnych sygnałów, takich jak mimika twarzy czy gesty.
 2. Utrata zdolności do samodzielnej opieki: Osoba staje się całkowicie zależna od innych osób w zakresie codziennych czynności. Może nie być w stanie ubrać się, umyć się czy karmić samodzielnie. Konieczna jest pełna opieka i pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności.
 3. Pogorszenie pamięci: Pamięć jest znacznie upośledzona, zarówno pamięć krótkotrwała, jak i długotrwała. Osoba może nie rozpoznawać bliskich osób, zapominać o ważnych wydarzeniach z przeszłości oraz mieć trudności w rozpoznawaniu swojego własnego otoczenia.
 4. Trudności z poruszaniem się: Osoba może mieć trudności z utrzymaniem równowagi, chodzeniem oraz koordynacją ruchową. Mogą wystąpić także problemy z kontrolą pęcherza moczowego i jelit.
 5. Pogorszenie zdolności poznawczych: Osoba może mieć poważne trudności z rozumieniem i wykonaniem prostych poleceń. Zaburzenia myślenia są znaczne, a zdolność do rozwiązywania problemów i planowania działań jest praktycznie nieobecna.
 6. Zmiany zachowania: W trzecim etapie demencji starczej mogą wystąpić znaczne zmiany zachowania, takie jak agresja, pobudzenie lub apatia. Osoba może mieć trudności w kontrolowaniu emocji i zachowywaniu się w sposób społecznie akceptowalny.

W trzecim etapie demencji starczej opieka i wsparcie ze strony bliskich oraz personelu medycznego jest niezwykle istotne. Osoba z demencją wymaga całodobowej opieki, zarządzania medykamentami, wsparcia w codziennych czynnościach oraz zapewnienia bezpiecznego i komfortowego otoczenia.

Leczenie

Niestety, nie istnieje obecnie lekarstwo na demencję starczą ani sposób na w pełni zatrzymanie postępu choroby. Jednak istnieją pewne strategie leczenia, które mogą pomóc w zarządzaniu objawami i opóźnieniu postępu choroby. Oto kilka metod leczenia stosowanych w przypadku demencji starczej:

 1. Farmakoterapia: Leki przeciwdemencyjne, takie jak inhibitorzy cholinesterazy (donepezil, galantamina, rywastygmina) lub memantyna, mogą być stosowane w celu złagodzenia niektórych objawów demencji starczej. Mogą pomóc poprawić funkcje poznawcze, pamięć, myślenie i codzienne funkcjonowanie. Leki te powinny być przepisane przez lekarza specjalizującego się w chorobie Alzheimera i demencji.
 2. Terapia zajęciowa: Zajęcia terapeutyczne, takie jak terapia zajęciowa czy terapia muzyczna, mogą pomóc w utrzymaniu umiejętności społecznych, pamięciowych i ruchowych. Mogą również dostarczyć emocjonalnego wsparcia i poprawić jakość życia osoby z demencją.
 3. Terapia behawioralna: Terapia behawioralna, taka jak terapia przystosowawcza, może pomóc w radzeniu sobie z trudnym zachowaniem, agresją, pobudzeniem lub apatią. Może również pomóc w radzeniu sobie z lękiem i depresją.
 4. Wsparcie opiekuńcze: W przypadku demencji starczej istotne jest zapewnienie wsparcia opiekuńczego zarówno osobie cierpiącej na chorobę, jak i jej bliskim. Może to obejmować edukację na temat choroby, porady dotyczące opieki nad osobą z demencją, organizację wsparcia społecznego i emocjonalnego, a także pomoc w organizacji codziennych czynności i opiece nad osobą.
 5. Zdrowy styl życia: Zachowanie zdrowego stylu życia, takiego jak aktywność fizyczna, odpowiednia dieta i kontrola innych chorób współistniejących, takich jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca, może pomóc w opóźnieniu postępu demencji starczej.

Ważne jest skonsultowanie się z lekarzem specjalistą, takim jak geriatra lub neurolog, w celu ustalenia optymalnego planu leczenia i opieki dla osoby z demencją starczą. Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego istotne jest dostosowanie terapii do konkretnych potrzeb i sytuacji pacjenta.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button