MedycynaZdrowie

Choroba popromienna – objawy

Choroba popromienna to choroba wywołana dawką promieniowania jonizującego, która może wystąpić po ekspozycji na duże ilości promieniowania, na przykład po wypadkach jądrowych lub terapii promieniowej. Objawy choroby popromiennej mogą zależeć od wielkości dawki promieniowania i czasu ekspozycji, a także od innych czynników, takich jak wiek, płeć i stan zdrowia ogólnego.

Co to jest choroba popromienna?

Choroba popromienna, zwana także chorobą radiacyjną lub chorobą napromieniowaniem, jest chorobą wynikającą z narażenia organizmu na zbyt dużą dawkę promieniowania jonizującego. Promieniowanie jonizujące może pochodzić z różnych źródeł, takich jak wybuch bomby atomowej, awaria elektrowni jądrowej lub radioterapia stosowana w leczeniu chorób nowotworowych.

Choroba popromienna może objawiać się w różny sposób w zależności od dawki promieniowania i czasu narażenia. Może prowadzić do uszkodzenia różnych narządów, zaburzeń układu krwionośnego, uszkodzenia układu immunologicznego i zwiększonego ryzyka wystąpienia nowotworów.

Objawy choroby popromiennej

Poniżej przedstawione są najczęstsze objawy choroby popromiennej:

 1. Nudności i wymioty – Wczesnymi objawami choroby popromiennej są nudności i wymioty, które mogą wystąpić w ciągu kilku godzin od ekspozycji na promieniowanie.
 2. Biegunka – Biegunka to kolejny wczesny objaw choroby popromiennej, który może pojawić się w ciągu kilku godzin lub dni po ekspozycji.
 3. Wysypka – Wysypka może pojawić się w ciągu kilku dni po ekspozycji na promieniowanie. Może to być skóra zaczerwieniona, swędząca i pęcherzykowa.
 4. Gorączka – Gorączka to objaw, który często występuje w chorobie popromiennej. Wysoka temperatura ciała może wskazywać na zakażenie, które może być spowodowane osłabieniem układu odpornościowego.
 5. Zmniejszona liczba krwinek – Promieniowanie może uszkadzać szpik kostny, co prowadzi do zmniejszenia liczby krwinek, takich jak leukocyty, erytrocyty i trombocyty. To może prowadzić do osłabienia, anemii i trudności w krzepnięciu krwi.
 6. Osłabienie – Choroba popromienna może prowadzić do silnego zmęczenia i osłabienia, które utrzymują się przez długi czas.
 7. Utrata włosów – Promieniowanie może powodować utratę włosów, która może być tymczasowa lub trwała, w zależności od dawki i czasu ekspozycji.
 8. Zaburzenia psychiczne – W przypadkach ekspozycji na bardzo duże dawki promieniowania mogą wystąpić zaburzenia psychiczne, takie jak dezorientacja, splątanie i zaburzenia pamięci.

Należy pamiętać, że objawy choroby popromiennej mogą być podobne do objawów innych chorób, dlatego ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek podejrzenia.

Przyczyny choroby popromiennej

Choroba popromienna jest spowodowana narażeniem organizmu na zbyt dużą dawkę promieniowania jonizującego. Promieniowanie jonizujące może pochodzić z różnych źródeł, takich jak:

 • Wybuch bomby atomowej lub wodorowej
 • Awaria elektrowni jądrowej
 • Ekspozycja na promieniowanie kosmiczne
 • Radioterapia stosowana w leczeniu chorób nowotworowych
 • Ekspozycja zawodowa, np. w laboratoriach lub zakładach przemysłowych używających substancji radioaktywnych.

Promieniowanie jonizujące może prowadzić do uszkodzenia DNA komórek, co może prowadzić do zaburzeń w ich funkcjonowaniu, mutacji genetycznych, a w skrajnych przypadkach – do śmierci komórek. W zależności od dawki promieniowania i czasu narażenia, choroba popromienna może objawiać się w różny sposób.

Rodzaje choroby popromiennej

W zależności od czasu i dawki promieniowania, choroba popromienna może przebiegać w różnych etapach i przybierać różne formy. Wyróżnia się trzy główne rodzaje choroby popromiennej:

 1. Ostra choroba popromienna (ang. acute radiation syndrome, ARS) – to skutek narażenia na bardzo wysoką dawkę promieniowania w krótkim czasie. Objawy mogą pojawić się w ciągu kilku godzin lub kilku dni. Choroba ta jest poważna i wymaga natychmiastowego leczenia, ponieważ może prowadzić do poważnych uszkodzeń narządów i w skrajnych przypadkach do śmierci.
 2. Przewlekła choroba popromienna  – to skutek narażenia na dawkę promieniowania w czasie. Objawy mogą pojawić się po kilku latach lub dziesięcioleciach. Do powikłań późnej choroby popromiennej należą m.in. choroby nowotworowe, choroby układu krwionośnego, zaburzenia w układzie odpornościowym oraz problemy z płodnością.
 3. Miejscowe popromieniowanie – to skutek narażenia na promieniowanie w określonym obszarze ciała. Może prowadzić do uszkodzenia tkanek i narządów w tym obszarze, takich jak poparzenia, owrzodzenia lub zmiany skórne. Miejscowe popromieniowanie może być również przyczyną powstania nowotworów skóry lub innych chorób nowotworowych w tym obszarze.

Ostra choroba popromienna

Ostra choroba popromienna (ang. Acute Radiation Syndrome, ARS) to poważne schorzenie wywołane nagłym i znacznym narażeniem na promieniowanie jonizujące. Choroba ta występuje w przypadku ekspozycji na wysokie dawki promieniowania w krótkim czasie, takie jak te, które pochodzą z wybuchu bomby atomowej, wypadku w elektrowni jądrowej lub wybuchu promieniotwórczej broni.

Objawy ostrej choroby popromiennej zależą od wielu czynników, w tym od dawki promieniowania, czasu ekspozycji i odmiany promieniowania. Objawy zazwyczaj pojawiają się w ciągu kilku godzin lub dni po narażeniu i obejmują:

 • nudności i wymioty,
 • biegunkę,
 • gorączkę i dreszcze,
 • utratę apetytu,
 • osłabienie i zmęczenie,
 • krwotoki,
 • uszkodzenia skóry,
 • uszkodzenia narządów wewnętrznych.

W cięższych przypadkach ostrej choroby popromiennej może dojść do uszkodzenia szpiku kostnego i zniszczenia układu odpornościowego, co prowadzi do zwiększonej podatności na infekcje i choroby. W skrajnych przypadkach choroba ta może prowadzić do śmierci.

Leczenie ostrej choroby popromiennej polega na kontrolowaniu objawów i minimalizowaniu uszkodzeń narządów. W cięższych przypadkach konieczne może być przeszczepienie szpiku kostnego. Czasami stosuje się również leki przeciwutleniające, które mają na celu neutralizację wolnych rodników, które powstają w organizmie w wyniku promieniowania jonizującego.

Przewlekła choroba popromienna

Przewlekła choroba popromienna (ang. Chronic Radiation Syndrome, CRS) to schorzenie, które rozwija się na skutek długotrwałej ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Choroba ta występuje u osób, które były narażone na promieniowanie przez długi czas, na przykład w wyniku pracy w miejscach związanych z promieniotwórczością, jak elektrownie jądrowe czy zakłady przemysłu jądrowego.

Objawy przewlekłej choroby popromiennej zależą od dawki promieniowania, czasu narażenia i odmiany promieniowania. Objawy te mogą obejmować:

 • zmiany skórne, takie jak wypryski, owrzodzenia i zmiany pigmentacyjne,
 • bóle i sztywność stawów,
 • zmiany w krwi, takie jak anemia, leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów) i trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),
 • zmniejszenie siły mięśniowej i problemy z koordynacją ruchową,
 • uszkodzenie narządów wewnętrznych, takich jak nerki i wątroba,
 • zwiększone ryzyko rozwoju chorób nowotworowych.

Leczenie przewlekłej choroby popromiennej polega na kontrolowaniu objawów i minimalizowaniu uszkodzeń narządów. Może to obejmować leki przeciwbólowe, leki przeciwzapalne i leki stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych. W niektórych przypadkach konieczne może być przeszczepienie szpiku kostnego. W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia choroby popromiennej należy przestrzegać środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa w miejscach związanych z promieniotwórczością oraz unikać długotrwałej ekspozycji na źródła promieniowania.

Miejscowe popromieniowanie

Miejscowe popromieniowanie (ang. Local Radiation Injury, LRI) to stan, który występuje po narażeniu na dawkę promieniowania jonizującego o dużej intensywności w określonym obszarze ciała. Miejscowe popromieniowanie może wystąpić na skutek ekspozycji na wybuch bomby atomowej, wypadki jądrowe czy terapię radiacyjną.

Objawy miejscowego popromieniowania zależą od dawki promieniowania, czasu narażenia i głębokości, na jakiej promieniowanie wpłynęło na ciało. Objawy te mogą obejmować:

 • obrzęk i zaczerwienienie skóry,
 • ból,
 • owrzodzenia skóry,
 • krwotok,
 • blizny i zwłóknienia.

Leczenie miejscowego popromieniowania zależy od stopnia uszkodzenia tkanek i może obejmować:

 • stosowanie miejscowych preparatów do pielęgnacji skóry,
 • leki przeciwbólowe,
 • antybiotyki,
 • leki przeciwzapalne,
 • leki przeciwobrzękowe.

W niektórych przypadkach konieczne może być również stosowanie chirurgii plastycznej lub napromienianie w celu zminimalizowania blizn i zwłóknień.

Aby uniknąć miejscowego popromieniowania, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych z promieniowaniem i stosować się do zaleceń lekarza w przypadku terapii radiacyjnej.

Choroba popromienna a ciąża

Narażenie na promieniowanie jonizujące w trakcie ciąży może być niebezpieczne dla płodu i zwiększa ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w rozwoju płodu, w tym zwiększa ryzyko wystąpienia wad wrodzonych i chorób nowotworowych.

Jeśli kobieta w ciąży zostanie narażona na promieniowanie, konieczna jest konsultacja z lekarzem, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu. Czasami istnieje, jeśli narażenie na promieniowanie było niskie i wystąpiło we wczesnym okresie ciąży, ryzyko wystąpienia negatywnych skutków dla płodu jest niewielkie.

Przy ciężkich przypadkach choroby popromiennej, w których konieczne jest zastosowanie terapii radiacyjnej, konieczne jest dokładne rozważenie korzyści i ryzyka dla matki i płodu. W takim przypadku lekarz podejmie decyzję o dawkowaniu promieniowania i stosowaniu innych metod leczenia. One minimalizują ryzyko wystąpienia negatywnych skutków dla płodu.

W przypadku podejrzenia narażenia na promieniowanie jonizujące podczas ciąży, ważne jest również dokładne monitorowanie rozwoju płodu i przestrzeganie zaleceń lekarza przez cały okres ciąży.

Leczenie choroby popromiennej

Leczenie choroby popromiennej zależy od rodzaju i stopnia choroby oraz od stopnia narażenia na promieniowanie. W przypadku ostrych objawów choroby popromiennej, takich jak nudności, wymioty, biegunka, gorączka, ból głowy, zmęczenie, spadek liczby krwinek, leczenie może wymagać hospitalizacji i objawowego leczenia.

W przypadku narażenia na dużą dawkę promieniowania, konieczne może być zastosowanie terapii farmakologicznej w celu zmniejszenia szkód wywołanych promieniowaniem. Często stosowanymi lekami są G-CSF (czynnik stymulujący wzrost granulocytów). Stymuluje on produkcję krwinek białych, oraz sargramostym (M-CSF), który stymuluje produkcję krwinek czerwonych.

W przypadku przewlekłej choroby popromiennej, leczenie może obejmować przede wszystkim objawowe leczenie. Zmniejszenie narażenia na promieniowanie i wdrażanie zmian w stylu życia, takich jak dieta i odpowiednia aktywność fizyczna.

Zdarza się, szczególnie w przypadku wystąpienia chorób nowotworowych spowodowanych promieniowaniem, konieczne może być zastosowanie terapii onkologicznej, takiej jak chemioterapia, radioterapia, immunoterapia lub leczenie celowane.

Za każdym razem leczenie choroby popromiennej powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Sprawdź również
Close
Back to top button